NYHEDER 1. JUL 2020 KL. 01:00

Havarikommissionen vurderer efter ulykke i overskæring: Overkørselsanlæg på Djursland har virket

Af: kollektivtrafik


Danmarks officielle havarikommission, der en uafhængig sikkerhedsundersøgelsesmyndighed, som undersøger havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og jernbane, har offentliggjort sin undersøgelse af ulykken i jernbaneoverkørslen ved Albøgevej på Djursland 6. juli sidste år, hvor en personbil kørte ud foran et letbanetog. Ulykken endte med to døde og to kvæstede i personbilen


I Havarikommissionens rapport står der blandt andet:


"...Der blev ved gennemgangen af overkørselsanlægget ikke fundet forhold af betydning for den grundlæggende sikkerhedsmæssige funktion af anlægget.
Havarikommissionens undersøgelser viser, at overkørselsanlægget virkede korrekt med signal Ov1, signal ”overkørslen sikret” (hvidt blinklys), og at vejsignalerne - overkørselsanlæggets opbygning og tekniske tilstand taget i betragtning - har vist blinkende rødt lys mod vej i ca. 27 sekunder før togets passage af overkørslen”.


Og i konklusionen står der blandt andet:


 ”… årsagen til ulykken var, at bilisten ikke standsede inden overkørslen”


og


“… der er ikke påvist fejl ved overkørselsanlægget eller forhold i forbindelse med ombygningen, der kan vurderes at have haft indflydelse på anlæggets sikkerhedsmæssige funktion”


I konklusionen påpeger Havarikommisionen en række forhold, der kan have påvirket bilistens opfattelse af situationen - selvom overkørselsanlægget virkede, som det skulle.Det gælder eksempelvis:

- fejlagtigt ikke fjernede skiltning af blind vej på Albøgevej
- afspærringsmateriellet i vejens højre side
- en opsat afspærring i venstre side af vejen
- løsthængende kabler på vejsignalerne
- opsatte - brugte - bomdrev med lodretstående ”arme”Havarikommissionen anser det i sin rapport som kritisabelt, at en manglende beskæring af grene indebar, at et vejsignal ikke kunne ses på afstand. Havarikommissionen noterer videre, at dokumentationen eksempelvis ikke var i orden med hensyn til nedtagning af den eksisterende overvågningen og erstatning med Letbanens system.

Derudover peger Havarikommissionen på, at der på vejtavlerne ikke opsat undervejtavler med ”Varsling af elektrificeret bane”, og at et bomdrev, der endnu ikke var monteret med bom, var opsat for tæt på sporet.Interesserede kan læse Havarikommissionens rapport her:


 


Jernbaner