PUBLIKATIONER 3. JUN 2020 KL. 19:50

Undersøgelse: Passagerernes oplevelser under og efter corona-nedlukningen

Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk har undersøgt, hvordan corona-tiden har påvirket og vil påvirke brugen af tog og busser

Undersøgelsen kan hentes her:
PUBLIKATIONER 25. MAR 2020 KL. 13:52

Opgørelse over tiltag mod coronavirus: Passagertallet i den kollektive trafik er faldet med op mod 90 procent

Brugen af den kollektive trafik er i overensstemmelse med S-Regeringens anbefalinger faldet markant i hele landet som følge af indsatsen for at dæmme op for smitte med corona-virus - blandt andet med opfordring til at begrænse brugen af den kollektive trafik til de mest nødvendige rejser. Samtidig er skoler med videre lukket, ligesom så mange som muligt opfordres til at arbejde hjemme

Interesserede kan finde en kort status for den kollektive trafik pr. 23. marts her:


 


 

PUBLIKATIONER 19. FEB 2020 KL. 20:08

BRT-løsning i Ballerup

Ballerup Kommune sammen med Movia undersøgt, om transporten til Lautrupgård kan styrkes ved at anlægge BRT. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har ydet puljetilskud til undersøgelsen

Interesserede kan undersøgelsen af et BRT-system i Ballerup her:
PUBLIKATIONER 24. JAN 2020 KL. 12:49

Passagerpulsens undersøgelse: Trængsel og busfremkommelighed

Trafikken på vejene er stigende, og det har konsekvenser for bilister og passagerer. Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk har spurgt en række personer om, hvad de mener om mulige løsninger

Undersøgelsen: Trængsel og busfremkommelighed kan hentes her:

PUBLIKATIONER 13. JAN 2020 KL. 10:24

Er cost-benefit beregninger den bedste metode til at vurdere trafikinvesteringer

En ny rapport om økonomiske beregninger i trafikplanlægning, der er udsendt af Rådet for Grøn Omstilling, viser, at det er nødvendigt at opdatere regnemetoderne i forbindelse med trafik-investeringer

Rapporten fra Rådet for Grøn Omstilling, der er skrevet af transportøkonom Johan Nielsen og har titlen “Er cost-benefit beregninger den bedste metode til at vurdere trafikinvesteringer”, kan hentes her:


 
PUBLIKATIONER 29. NOV 2019 KL. 09:25

Analyse af batteritogsdrift i Nordvestsjælland

Transportministeriet har offentliggjort en analyse om batteritogsdrift i Nordvestsjælland

Analysen kan hentes her:


 


 

PUBLIKATIONER 20. NOV 2019 KL. 10:43

Brugerinddragelse inden for kollektiv transport

Passagerpulsens undersøgelse fra 16. oktober 2019

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONER 20. NOV 2019 KL. 10:41

Passagerernes definition af kundeservice

Passagerpulsens undersøgelse 28. oktober 2019

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONER 20. NOV 2019 KL. 10:38

Kollektiv trafik i yderområder

Rapport udarbejdet af COWI for Trafik, Bygge og Boligstyrelsen, oktober 2019

Hent rapporten

PUBLIKATIONER 11. SEP 2019 KL. 21:00

Passagerernes oplevelse af tryghed på togstationer

Passagerpulsen undersøgelse.

Hent undersøgelsen her

PUBLIKATIONER 24. MAJ 2019 KL. 10:46

Rigsrevisionens beretning: Information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Beretningen udtrykker kritik af DSB og Banedanmark

 


Hent Rigsrevisionens beretning


 


Hent Statsrevisorernes bemærkninger

PUBLIKATIONER 24. MAJ 2019 KL. 10:29

Kritik af Rejsekort A/S: Datatilsynets afgørelse

Kritikken handler om Rejsekortselskabets manglende opfølgning på en klage om forkerte lokationer på en busrejse

 


Hent afgørelsen her.


 

PUBLIKATIONER 7. APR 2019 KL. 17:59

FynBus - Kundetilfredshed 2019

Strategisk rapport om Wilkes kundeundersøgelse for FynBus 2019

Hent rapporten

PUBLIKATIONER 27. FEB 2019 KL. 11:04

En infrastruktur i verdensklasse

DI lægger har lagt et udspil til en samlet investeringsplan for den danske infrastruktur frem til beslutningstagerne. I planen er der prioriteret en række motorveje og forbedringer af jernbanen, og der er puljer til blandt andet hovedveje, kollektiv bustrafik, fremme af cykling og ny teknologi.

Interesserede kan hente udspillet her:

PUBLIKATIONER 12. FEB 2019 KL. 11:59

Fremkommelighedsudvalgs afrapportering

Fremkommelighedsudvalget, som VLAK-Regeringens transportminister nedsatte i sommeren 2018, er kommet med en række anbefalinger

Fremkommelighedsudvalgets afrapportering kan ses her:


Afrapportering - Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet


Bilagsrapport - Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet


 

PUBLIKATIONER 8. FEB 2019 KL. 14:08

Disruptionrådet's rapport - februar 2019

VLAK-Regeringen og Disruptionrådet præsenterer med rapporten en række fælles sigtelinjer for fremtidens Danmark. Rapporten følger op på rådets arbejde og de udspil og strategier, som VLAK-Regeringen har præsenteret med afsæt i rådets drøftelser. Disruptionrådet fortsætter sit arbejde

Rapporten fra Disruptionrådet kan læses her:


 

PUBLIKATIONER 30. JAN 2019 KL. 09:00

GLOBAL STATUS REPORT ON ROAD SAFETY 2018

WHO's årsrapport om trafiksikkerhed.

Hent rapporten

PUBLIKATIONER 16. JAN 2019 KL. 19:00

Regeringsudspil til sundhedsreform: Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder

Regeringens udspil omfatter nedlæggelse af regionerne - med konsekvenser for kollektiv trafik

Hent udspillets resume


Hent hele udspillet

PUBLIKATIONER 21. NOV 2018 KL. 13:24

Fælles kundetilfredshedsanalyse

Trafikvirksomhederne i Danmark har udviklet en nye fælles, årlig kundetilfredshedsanalyse. Analysen er landsdækkende og går på tværs af trafikvirksomheder og transportformer. Den er gennemført online og omfatter kunder, som bruger kollektiv transport minimum en gang årligt. Analysen er gennemført af analyseinstituttet Wilke, og baserer sig på omkring 12.000 besvarelser

Rapporten "Kundetilfredshed i den kollektive transport" kan hentes her:

PUBLIKATIONER 31. OKT 2018 KL. 16:07

Evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane

Interesserede kan via nedenstående link læse et kortlægningsnotat samt analyse af læringspunkter og forbedringspotentialer udarbejdet af Atkins på baggrund af erfaringerne med godkendelse af Aarhus Letbane

Evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane


 

PUBLIKATIONER 17. OKT 2018 KL. 21:30

Sammen om en grønnere fremtid

Regeringens klimaudspil med stort fokus på transportens omstilling til fossilfri drift.

Hent udspillet her

PUBLIKATIONER 8. OKT 2018 KL. 10:36

Biogas som drivmiddel i den tunge transport

Rapport fra Damvad Analytics for Nature Energy og E:ON

Hent rapporten

PUBLIKATIONER 8. OKT 2018 KL. 10:31

Alternative drivmidler i Sydtrafik

Sydtrafik har analyseret og vurderet drift med bl.a. el, biogas og biodiesel.

Hent rapporten

PUBLIKATIONER 3. OKT 2018 KL. 06:54

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2017

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens årsrapport

Hent rapporten

PUBLIKATIONER 29. AUG 2018 KL. 10:54

Ansvaret for og årsager til togforsinkelser

Passagerpulsens undersøgelse

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONER 29. AUG 2018 KL. 10:51

Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved stationer og i tog/metro

Passagerpulsens undersøgelse

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONER 29. AUG 2018 KL. 10:50

Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved busstoppesteder og i busser

Passagerpulsens undersøgelse

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONER 10. JUL 2018 KL. 15:21

Energiaftale af 29. juni 2018

Alle Folketingets partier står bag aftalen.

Hent aftalen

PUBLIKATIONER 3. JUN 2018 KL. 14:50

Dialog om udenlandske turisters anvendelse af kollektiv transport

Erhvervsministeriets rapport udarbejdet af COWI.

Hent rapporten

Hent flere publikationer