KTF Transmision
NYHEDER 18. JUL 2020 KL. 16:03

Styrelse åbner ny pulje til flere grønne busser

Af: kollektivtrafik


En ny grøn buspulje skal fremme CO2-reducerende busser i regionerne og på øerne. Puljen er åbnet, så ansøgere kan søge om tilskud fra puljen


Regioner og ø-kommuner kan søge om tilskud fra puljen til CO2-reducerende busser, som eksempelvis kører på el, brint, biogas eller biodiesel. Ansøgere kan søge om tilskud til busser, der udskiftes (indgås kontrakt om) i både 2020 og første halvår 2021.


Ansøgeren skal bidrage med mindst 25 procent af omkostningerne til projektet.


Der er afsat 75 millioner kroner i puljen i 2020.


Der prioriteres mellem ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:  • Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone

  • Nedbringelse af øvrige emissioner

  • Acceleration af grøn omstilling

  • Geografisk spredning af puljemidlerne


Der er ansøgningsfrist 30. september 2020.


Interesserede kan læse mere om puljen og finde ansøgningsmaterialet på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside - klik her:


 


Energi og miljø