KTF Transmision
NYHEDER 26. MAJ 2023 KL. 11:09

Transportministeren har sat navne på udvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark

Af: kollektivtrafik


Ni personer er udpeget til det ni personer store ekspertudvalg, som skal komme med forslag til, hvordan den kollektive transport og fremtidens mobilitet i Danmark kan se ud


Med grundlaget SVM-Regeringen blev det besluttet at nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med bud på, hvordan den kollektive transport kan løftes og mobiliteten i Danmark kan forbedres. Torsdag præsenterede transportminister Thomas Danielsen (V) navnene på de ni personer, der skal indgå i ekspertudvalget.


- Vi skal tænke anderledes og ryste posen for at få nye løsninger på de udfordringer, der er i den kollektive transport i dag. Især i de områder af landet, hvor der er langt mellem husene. For det er klart, at der er forskel på behovene i Sønderjylland og Storkøbenhavn. Jeg ser meget frem til at følge med i udvalgets arbejde og høre deres tanker om fremtiden, siger transportminister Thomas Danielsen.


Transportministeriet peger på, at de ni personer tilsammen har bred, faglig indsigt i lokal kollektiv mobilitet, transport- og samfundsøkonomiske forhold samt strategisk planlægning og grøn omstilling.


Udvalget skal give anbefalinger til den kollektive transport i Danmark - både i forhold til at håndtere udfordringerne med færre passagerer og få afgange i landdistrikterne samt i forhold til at få en mere økonomisk bæredygtig kollektiv transport i Danmark.


Udvalget er nedsat med en formand og otte medlemmer.


- Med sammensætningen af udvalget er der samlet gode og kreative kræfter, og jeg glæder mig meget til at komme i gang med det vigtige arbejde. Jeg tror på, at vi kan være med til at give inspiration til nye løsninger for den kollektive transport, siger udvalgets formand, Helga Theil Thomsen, der ser frem til arbejdet.Udvalget skal komme med deres samlede anbefalinger udgangen af 2024.


 


Udvalgets ni medlemmer er:  • Helga Theil Thomsen (formand), trafik- og plandirektør i Vejdirektoratet (indtil 31. maj 2023)

  • Alexander Høst Frederiksen, Vice President of Commercial Development og medstifter af Donkey Republic

  • Carsten Hyldborg Jensen, konsulent, pensioneret direktør i FynBus (2008-2022)

  • Ditte Bendix Lanng, lektor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

  • Eskil Thuesen, ressourcedirektør i trafikselskabet Movia

  • Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og stifter af Future Navigator

  • Maria Wass-Danielsen, partner og seniorrådgiver i Urban Creators

  • Mogens Fosgerau, professor ved Økonomisk Institut under Københavns Universitet

  • Nicolai Bernt Sørensen, underdirektør, flextrafik og ny mobilitet, i Nordjyllands Trafikselskab


Mobilitet