NYHEDER 1. SEP 2022 KL. 10:00

Movia har udarbejdet et corona-sparekatalog

Af: Redaktionen

Movia har udarbejdet et katalog med eksempler på sparemuligheder til de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Baggrunden er, at Movia kun har fået dækket indtægtstab fra corona-nedlukningerne i januar og februar i 2022 i forbindelse med KL og Danske Regioners økonomiaftaler fra juni. Movia forventer fortsat at miste indtægter for mere end 100 millioner kr. i år, selvom kunderne er fint på vej tilbage i Movias busser og lokaltog.


Baggrunden for sparekataloget er en ubetalt corona-regning for 2022.

Movias formandskab sendte i juli et brev til borgmestre og regionsrådsformænd på Sjælland om den økonomiske situation efter KL og Danske Regioners økonomiaftaler med regeringen. I juni forventede Movia at mangle i alt 130 millioner kr. til at dækning af manglende indtægter og ekstra rengøring på grund af corona. Samtidig er udgifterne til den kollektive trafik også påvirket af de stærkt stigende priser i samfundet, særligt brændstofpriserne. Movia har derfor bedt kommuner og regioner om at indbetale ekstra næsten 150 millioner kr. i efteråret 2022.

Sparekataloget med eksempler på sparemuligheder indeholder eksempler på mulige besparelser for hver enkelt kommune og region. Eksemplerne på sparemuligheder er lavet, så de rammer færrest muligt. Men det kan ikke undgås, at spareeksemplerne også omhandler busser, der kører i områder, hvor der ikke er mange andre alternativer.

Efter to år med corona er kunderne godt på vej tilbage i den kollektive transport. Movia forventer i slutningen af 2023 at nå det indtægtsniveau, der var gældende før corona-nedlukningerne.

KL og Danske Regioner har aftalt med regeringen at mødes i begyndelsen af september for at følge op på spørgsmålet om corona-kompensation af trafikselskaberne. Da ændringer i serviceniveau, buslinjer og køreplaner kræver planlægning, og da busoperatørerne efter kontrakterne skal varsles, vil besparelser i bedste fald have halvårsvirkning i 2023.

Det er Movias anbefaling, at eventuelle besparelser først besluttes, når resultatet af KL og Danske Regioners forhandlinger med regeringen i begyndelsen af september er kendt.

Omvendt er det ansvarligt og nødvendigt for Movia, kommuner og regioner at være forberedt i tilfælde af, at den kollektive transport ikke bliver kompenseret for de aktuelle økonomiske udfordringer. Sparekataloget giver et første bud på, hvordan der kan spares, hvis der skal kompenseres for tab af billetindtægter på henholdsvis 5 og 10 procent i 2023.

Det er i sidste ende kommuner og regioner, der beslutter om og i givet fald hvor meget, der skal spares.

Ved et indtægtstab på 5 procent vil der skulle findes besparelser på 87 millioner kr. Samlet viser beregningerne i sparekataloget, at 54 buslinjer vil blive berørt - heraf vil 26 buslinjer blive helt nedlagt. Sammenlagt vil det betyde ca. tre millioner færre passagerer.

Ved et indtægtstab på 10 procent vil give der skulle findes besparelser 172 millioner kr. Samlet viser beregningerne i sparekataloget, at 74 buslinjer vil blive berørt - heraf vil 41 buslinjer blive helt nedlagt. Sammenlagt vil det betyde syv millioner færre passagerer.

Movia budgetterer i 2023 med ca. 400 buslinjer og ca. 165 millioner passagerer.

Sparekataloget kan læses herCorona Trafikselskaber Økonomi

SENESTE NYT