NYHEDER 15. FEB 2022 KL. 10:00

Movia udvider test af digitale stoppesteder

Af: Redaktionen

Fra 9. februar 2022 udvider Movia sin test af såkaldte intelligente stoppesteder, så endnu flere borgere kan få glæde af direkte information på mobilen om, hvornår busserne kører. I alt 500 stoppesteder, som betjener 22 buslinjer i Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Rødovre kommuner, bliver intelligente. Forsøget er en del af Movias digitale udviklingsplan, som skal gøre busturen nemmere for kunderne og sikre, at kommunerne kan give en bedre service til deres borgere.


Det er ikke helt til at se det. Men fra 9. februar 2022 vil der i seks kommuner på Sjælland være hele 500 nye såkaldt intelligente stoppesteder. Det sker, når stoppestederne udstyres med en beacon - en lille elektronisk enhed på størrelse med en tændstikæske, som kan tale sammen med kundernes mobiltelefoner. Dermed er vejen banet for, at kunderne kan få liveopdaterede køretider direkte på mobilen, når de venter på bussen ved stoppestedet. Alt man som buskunde skal gøre er at aktivere push-beskeder i rejseplanens app, så får man automatisk besked om, hvornår bussen kører, når man står ved stoppestedet.

Forsøget er et led i udmøntningen af Movias digitale udviklingsplan, som skal sikre mere digital trafikinformation til borgerne overalt på Sjælland som supplement til den trykte information. Forsøget er derfor også koncentreret om de stoppesteder, der ikke har en digital trafikinformationsskærm installeret. Dem er der ca. 11.300 af i Movias samlede geografi.

Den nye teknologi har potentialet til at kunne implementeres på alle Movias 13.500 stoppesteder og dermed servicere borgere med liveopdaterede køretider på en enkel og gnidningsfri måde uanset, hvor man ønsker at hoppe på bussen. På sigt er det også forventningen, at de intelligente stoppesteder vil kunne bruges til at give direkte information til borgerne om alt fra omlægninger ved større events, udgåede ruter, flyttede stoppesteder osv. Typer af informationer, som borgerne har brug for, fordi man måske først oplever, at noget ikke er, som det plejer, når man når ned til selve stoppestedet, og bussen ikke kommer.Seks kommuner appellerer til passagererne om at teste
Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Rødovre Kommuner beder nu sammen med Movia borgerne om hjælp til at teste 500 intelligente stoppesteder. Kommunerne er udvalgt, fordi mange borgere her bruger busserne, og busservicen er præget af, at der ofte er trængsel på vejene. Liveopdateret trafikinformation er derfor særligt vigtigt for disse kommuners borgere, fordi bussernes egne positionsdata bruges live til at give information om, hvornår bussen kan forventes at være fremme ved stoppestedet.

Det intelligente stoppestedskoncept kaldes Smart Stop og bliver fysisk markeret på stoppestedet med en gul dråbeformet kort-markør, ligesom det kendes fra f.eks. Google Maps. De dråbedeformede markører vil også blive sat op på fortovet ved stoppestedet, når vejret tillader det.

 

Tredje forsøg
Det er det tredje forsøg med intelligente stoppesteder, som Movia gennemfører siden 2019. En kundeevaluering af seneste forsøg med intelligente stoppesteder på knap 250 stoppesteder i Gladsaxe og Rødovre kommuner i 2020 viser, at næsten halvdelen af buskunderne oplevede, at Smart Stop er en fordel på stoppesteder, der ikke har digitale trafikinformationsskærme.

Forsøget lanceres med en fælles kundevendt informationskampagne i busserne i de seks deltagende kommuner.Infrastruktur Mobilitet Trafikinformation Trafikselskaber