NYHEDER 16. APR 2019 KL. 19:19

Ændring af bekendtgørelse om rutekørsel er sendt i høring

Af: kollektivtrafik

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til ny ’bekendtgørelse om rutekørsel’ i høring med høringsfrist 13. maj. Udkastet indeholder blandt andet bestemmelser omkring, hvilke oplysninger ansøger skal afgive, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få tilladelse til fjernbuskørsel samt Færdselsstyrelsens tilsyn


Udkastet til en ny bekendtgørelse om rutekørsel har baggrund i ændringen af Lov om trafikselskaber, som ændrer afstandskravet til fjernbuskørsel (Lov nr. 207 af 5. marts 2019).

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der:
angiver hvilke oplysninger ansøger skal afgive i forbindelse med ansøgning om en fjernbustilladelse
angiver hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at få tilladelse til fjernbuskørsel
beskriver Færdselsstyrelsens tilsyn med indehavere af en fjernbustilladelse
muliggør ombytning af nuværende fjernbustilladelser til fjernbustilladelser efter de nye regler

Høringsfristen er 13. maj, og bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2019.

Interesserede kan se udkastet her: