NYHEDER 8. MAJ 2019 KL. 12:09

Ændring af bekendtgørelse om taxikørsel er sendt i høring

Af: kollektivtrafik

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel i høring med henblik på at ændre sagsbehandlingsreglerne. Der er høringsfrist 14. maj


Formålet med ændringen af taxibekendtgørelsen er at ændre reglerne for sagsbehandling i forhold til ansøgning om chaufførkort. Ændringerne har primært til formål at gøre reglerne nemmere at administrere og sikre en mere smidig sagsbehandling.

Udover ændring af sagsbehandlingsreglerne bliver kravet om ekstern censur ved den praktiske prøve på kvalifikationskurset skærpet.

Høringsfristen er 14. maj 2019.


Interesserede kan læse ændringsbekendtgørelsen på Høringsportalen.dk her: