NYHEDER 2. OKT 2019 KL. 09:03

Politiet skal fortsat varetage færdselsopgaver

Af: kollektivtrafik

Transportministeren og justitsministeren i den nuværende S-Regering er blevet enige om at standse den tidligere VLAK-Regerings beslutning fra marts i år om at flytte dele af politiets opgaver til Færdselsstyrelsen. Baggrunden er ifølge ministerierne, at det har vist sig, at der ikke har været tilvejebragt den fornødne finansiering til de nødvendige it-anskaffelser og den efterfølgende it-drift

Det var ellers planen, at flytningen af opgaverne skulle ske ved årsskiftet 2019/2020, og at en række medarbejdere i politiet skulle have haft Færdselsstyrelsen som arbejdsgiver.

Beslutningen om at standse overdragelsen betyder, at opgaverne bliver i politiet. Det vil sige, at det efter årsskiftet fortsat er politiet, som afvikler køreprøver, administrerer kørekort og udsteder førerkort og særtransporttilladelser.