NYHEDER 13. SEP 2023 KL. 13:01

Pulje har fået 13 ansøgninger om tilskud til bedre busforbindelser

Af: kollektivtrafik

Trafikstyrelsen har i år modtaget 13 ansøgninger om tilskud fra Folketingets busfremkommelighedspulje. Puljen skal skabe hurtigere og bedre busforbindelser i hele landet


Et lyskryds i Frederikssund, der prioriterer busserne først. En ny analyse af en højklasset buskorridor mellem Vejle og Kolding. Et nyt trafikknudepunkt ved den nye Glostrup Ejby letbanestation. Det er nogle af de projekter, der i år er søgt om tilskud til.

Trafikstyrelsen har i år modtaget 13 ansøgninger om tilskud fra busfremkommelighedspuljen, der er på 52,8 millioner kroner. Puljen er en del af en forligsaftale i Folketinget om investeringer i bedre og billigere kollektiv trafik frem til 2035.

Kommuner og kommunale trafikselskaber har i alt søgt om tilskud for 39,9 millioner kroner. Betingelsen for at søge er, at ansøgerne selv bidrager med mindst 50 procent af midlerne til busfremkommelighedsprojektet. 


Ansøgningerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

  • At projektet øger bussernes fremkommelighed og rettidighed og dermed reducerer køretider i Danmark
  • At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik
  • At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik
  • At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportmidler - enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler
  • At projektet effektiviserer busdriften

Trafikstyrelsen udarbejder på den baggrund en indstilling til Transportministeren om udmøntning af puljens midler.


Det er målet at alle ansøgere får besked om tilsagn eller afslag i slutningen af 2023.

 

Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet

Ansøger

Titel

Ansøgt beløb

Hørsholm Kommune

Nye og bedre stoppesteder på Frederiksborgvej

0,50 millioner kroner

Norddjurs Kommune

Forbedret adgang til buslommen ved Grenaa Gymnasium

0,15 millioner kroner

Aarhus Kommune

Busfremkommelighedsprojekter i Aarhus

5,78 millioner kroner

Frederikssund kommune

Etablering af signalregulering samt busprioritering i kryds

1,47 millioner kroner

Aarhus Kommune

Busfremkommelighed for Region Midtjyllands ruter 100 og 200

2,40 millioner kroner

Nordjyllands Trafikselskab

Fremtidens Kollektive Trafik – etablering og opgradering af knudepunkter i Nordjylland

8,99 millioner kroner

Sydtrafik

Foranalyse af højklasset buskorridor mellem Vejle og Kolding

0,31 millioner kroner

Silkeborg Kommune

Knudepunkt i Voel

0,55 millioner kroner

Roskilde Kommune

Busfremkommelighedstiltag for 202A på Køgevej i Roskilde

2,83 millioner kroner

Odense Kommune

Højklasset kollektiv trafik i Odense Kommune

7,47 millioner kroner

Lemvig Kommune

Udvidelse af kapacitet af ventefaciliteter på Lemvigbanen

0,59 millioner kroner

Glostrup Kommune

Nyt trafikknudepunkt ved Glostrup Ejby letbanestation samt øget bus-fremkommelighed gennem Ejby Erhvervsområde.

6,75 millioner kroner

Esbjerg kommune

Bedre busfremkommelighed og nyt busnet i Esbjerg

2,17 millioner kroner

I alt

 

39,95 millioner kroner