NYHEDER 6. FEB 2022 KL. 11:34

Pulje til bedre busfremkommelighed er sendt i høring

Af: Redaktionen

Snart får trafikselskaber og kommuner mulighed for at søge tilskud fra en pulje på 100 millioner kroner, som er øremærket til projekter, der skal sikre at busserne kommer hurtigere frem.


Trafikstyrelsen administrerer puljer, der dels har til formål at forbedre den kollektive trafik, dels støtter grønne initiativer.

Styrelsen har sendt en bekendtgørelse angående en ny pulje i høring. Puljen skal sikre bedre busfremkommelighed i hele landet. Puljen er del af den politisk aftale om Infrastrukturplan 2035 fra sommeren 2021.

Der er afsat i alt 100 mio. kr., med to ansøgningsrunder i 2022 og 2023.

Ansøgere kan søge om tilskud til:

  • Fremkommelighedsprojekter herunder ændring af vejanlæg og busbaner, eksempelvis i eget traché (BRT)
  • Trafikinformationsløsninger for at sikre bedre busfremkommelighed.
  • Busprioritering og tiltag i og ved signalkryds.
  • Forbedringer af trafikale knudepunkter og skiftemuligheder, herunder terminaler og fremrykkede stoppesteder.

 

Ansøgerkredsen er kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder, og ansøger skal selv bidrage med minimum 50 procent af udgifterne til projektet.

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger til puljen er den 1. september 2022 og den 1. september 2023.


Høringen om bekendtgørelsen varer frem til 4. marts 2022.BRT Mobilitet Rutekørsel Trafikselskaber