NYHEDER 22. JAN 2020 KL. 10:12

Rabatreform udløser kritik

Af: kollektivtrafik

Gennem de seneste år er taksterne for at bruge kollektiv transport blevet harmoniseret i Øst- og Vestdanmark. Det gælder også rabatterne til pensionister. På Sjælland har de seneste ændringer i takster og rabatter for pensionister skabt utilfredshed

Kritikken har fået DOT - Din Offentlige Transport - der er et samarbejde mellem DSB, Movis og Metroselskabet - til at lægge et forslag frem, der indfører hamoniseringen i etaper.

 

Interesserede kan læse DOT's forklaringer af harmoniseringen og forslaget om etapevis indførelse ved at klikke på linket nedenfor: