NYHEDER 8. OKT 2018 KL. 10:39

Miljøzoner: Regeringen vil sikre ren luft i Danmarks største byer

Af: Miljø- og Fødevarerministeriet

Regeringen vil sikre ren luft i Danmarks største byer

Luftforureningen skal ned i de største danske byer, hvor forureningen er størst, og hvor der bor flest mennesker. København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg får nu mulighed for at stramme miljøkrav til dieseldrevne lastbiler, busser, og varebiler.

Trafikken på de danske veje er kilde til 45 procent af forureningen med skadelige NOx-gasser og 10 procent af udledningen af partikler i Danmark. Endnu mere i myldretiden i de største byer. Især lastbiler, busser og varebiler er de store syndere, og selvom Danmark holder sig under EU's grænseværdier for luftforurening, så vil regeringen nu sikre renere luft.


- Vi skal have ren luft i vores byer. Derfor vil regeringen give de 5 største byer i Danmark mulighed for at indføre skærpede miljøzoner, hvor der stilles skrappere krav til lastbiler og busser. Og som noget nyt også krav til de ældre varebiler. Det er de mest omfattende miljøzoner en regering har besluttet, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.


Luftforurening sænkes markant


Som et led i regeringens klima- og luftudspil får København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg mulighed for at stramme de nuværende miljøkrav, så dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler skal leve op til de nyeste standarder.


- Med de nye regler vil den samlede udledning af sodpartikler fra trafikken i de store byer kunne reduceres med op til en fjerdedel. Det er noget, som virkelig vil kunne mærkes – ikke mindst i myldretiden, siger Jakob Ellemann-Jensen.


Luftforurening er kilde til mange tabte leveår, sygdomstilfælde og er en daglig gene for mange, ikke mindst langs de store veje i de største byer. 


 


Fakta om miljøzoner:  •  Udledningskravene til dieseldrevne busser og lastbiler vil blive strammet trinvist, så de lever op til de nyeste standarder. Stramningen sker i to trin. Den 1. juli 2020 stilles der krav om Euro 5 for at kunne køre i miljøzoner, og fra 1. juli 2022 stilles der krav om Euro 6. Euro 6 blev obligatorisk for alle nye lastbiler og busser i 2014 og har en meget avanceret rensning af udstødningen, der fjerner det meste af luftforureningen. 

  •  Dieseldrevne varebiler bliver også omfattet af reglerne. Stramningen sker gennem tre trin. Fra 1. juli 2020 stilles der krav om Euro 4 for at kunne køre i miljøzoner, fra 1. juli 2022 stilles der krav om Euro 5, og fra 2025 skal alle dieseldrevne varebiler leve op til Euro 6. Euro 6 blev obligatorisk for alle nye dieseldrevne varebiler i 2016. 

  •  Ældre køretøjer vil kunne køre i miljøzoner ved montering af partikelfilter.

  •  Regeringen vil samtidig stramme op på håndhævelsen af miljøzonereglerne gennem en digitalisering af ordningen. Det vil også betyde, at erhvervet undgår besværet med de fysiske miljøzonemærker.

  •  Skrappere miljøzoner i de 5 største byer vil betyde, at den samlede udledning af diesel-sodpartikler vil blive reduceret med ca. 25 procent. Dieselsod er kræftfremkaldende ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

  •  Generelt har indsatsen for ren luft i Danmark været en succes. Antallet af for tidligt døde er næsten halveret fra 1990 til i dag. I dag medfører luftforurening årligt 3.200 for tidligt døde og er dermed stadig en udfordring, som koster mennesker og samfund dyrt. 

  •  I de gældende miljøzoner er kravet, at lastbiler og busser skal være mindst Euro 4-køretøjer eller have monteret partikelfilter. Kravene har været de samme siden 2010 og har således ikke fulgt med den teknologiske udvikling.


 


 SENESTE NYT

NYHEDER 25. APR 2019 KL. 12:26
Så er der årsmøde

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE