NYHEDER 26. JUN 2019 KL. 15:15

Regeringsdokument peger på transportområdet som et indsatsområde

Af: kollektivtrafik

Et dokument på 18 sider beskriver, hvilken vej, den kommende S-Regering vil følge. Dokumentet, der er underskrevet af Enhedslistens Pernille Skipper, SF’s Pia Olsen Dyhr, Radikales Morten Østergaard og Socialdemokratiets Mette Frederiksen fremhæver transportsektoren under flere punkter

På dokumentets side tre står der:

Omstille transportsektoren. Som led i en grøn mobilitetsplan er en lang række initiativer nødvendige for at sikre markant flere elbiler på vejene og den nødvendige omstilling af transportsektoren:

 • Et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030 og skærpede miljøzoner.
 • Det undersøges, om Kommissionen for grøn omstilling af personbiler kan frem rykke sit arbejde, så den endelige rapportering ligger færdig før udgangen af 2020. Der skal hurtigst muligt derefter indgås en politisk aftale for at sikre tryghed for branchen og bileejerne samt ro om den grønne omstilling
 • En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det kræver blandt andet investeringer i den kollektive transport og cyklisme
 • Igangsætte initiativer, der skal sikre mere bæredygtig flytransport

Det første punkt - slag af nye diesel- og benzinbiler i 2030 - ser på nuværende tidspunkt ud til mere eller mindre at blive opfyldt af sig selv, da bilproduceterne i dag har massivt fokus på at udvikle og producere biler, der har andre energi-bærere end dieselolie og benzin. Og udviklingen går stærkt.

På dokumentets side fire står der:

Vedtage en klimahandlingsplan. Klimaloven skal umiddelbart efter følges af en klimahandlingsplan, der skal bidrage til at sikre, at de nationale reduktionsmål nås. Udover at beskrive, hvilke tiltag, der er nødvendige fra transportsektoren og landbruget skal handlingsplanen blandt andet også indeholde følgende elementer:

 • Energieffektiviseringer blandt andet med krav til energibesparelser i offentlige bygninger
 • En national strategi for bæredygtigt byggeri
 • En samlet strategi for elektrificeringer i transportsektoren, industrien og samfundet generelt
 • Øge midlerne til grøn forskning og demonstrationsprogrammer
 • Undersøgelse af muligheden for at Danmark sammen med Nordsølandene udarbejder en fælles strategi for markant at udbygge og udnytte havvindpotentialet
 • Afsøge muligheden for at Danmark senest i 2030 bygger den første energiø med minimum 10 GW tilkoblet
 • Understøtte skovrejsning
 • Klimatilpasning, herunder en stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring

Inddirekte indgår transportområdet også i den kommende S-Regerings EU-Politik. Her skal den kommende regering arbejde for at hæve EU's klimamål i 2030, at EU bliver klimaneutral i 2050 samt at EU’s kommende budget har mere fokus på klima. Samtidig skal Danmark i selskab med andre ambitiøse lande skubbe på udbygningen af den vedvarende energi i EU, så EU bliver selvforsynende med energi.


Interesserede kan se det omtalte dokument - Retfærdig retning for Danmark - i sin helhed her:

 

 

 

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE