NYHEDER 13. OKT 2021 KL. 14:00

Skolebusser i Midtjylland skal køre på biodiesel

Af: kollektivtrafik

Fra 1. januar 2022 vil skolebusserne i Silkeborg Kommune kun udlede en tiendedel af den CO2, som dieselbusserne udleder i dag. Den mere klimavenlige busdrift, der bygger på brug af biodiesel i stedet for fossil diesel, er et led i Silkeborg Kommunes


Skiftet fra fossil diesel til biodiesel sker efter et EU-udbud af skolekørslen i Silkeborg Kommune. Børne- og Ungeudvalget har efter at have set og vurderet de indkomne bud besluttet, at skolebusserne i Silkeborg Kommune fremover skal køre på HVO-biodiesel og dermed reducere Silkeborg Kommune udledningen af CO2 fra skolekørsel med 90 procent fra 650 ton årligt til 65 ton årligt.

Den markante reduktion i klimaaftrykket fra skolebusserne opnås for en relativ beskeden merudgift ved at anvende biodiesel i stedet for fossil diesel. Kommunens nuværende udgifter til skolekørsel er 15,8 millioner kroner om året. Efter udbuddet vil prisen stige til 16,7 millioner kroner årligt. Prisstigningen ved at køre på biodiesel er således ca. 5 procent højere, mens udledningen af CO2 er 90 procent lavere.

Den nye kontrakt på skolekørsel til specialklasser og af befordringsberettigede skoleelever uden mulighed for offentlig transport træder i kraft 1. januar 2022 og gælder i seks år. Skolekørslen vil fra årsskiftet blive udført af busselskabet HB-Care, der i maj i år blev en del af Dantaxi-koncernen.

Beslutningen om at kommunens skolebusser fremover kører på miljøvenlig HVO-diesel er en del af Silkeborg Kommunes klimaplan og et led i Silkeborg Kommunes klimastrategi om at blive CO2-neutral i 2025. Befordring af skoleelever udgør en væsentlig andel af Silkeborg Kommunes samlede CO2-udledning fra befordring.Energi og miljø

SENESTE NYT