NYHEDER 17. MAR 2023 KL. 01:00

Stationen i Kalundborg bliver sat i stand

Af: kollektivtrafik

En gennemgribende istandsættelse af Kalundborg Station skal gøre den til et mere trygt og indbydende sted af være for passagerer der skal ti log fra den vestsjællandske havneby


Kalundborg Station skal være et rart sted at opholde sig. Det er formålet med en større modernisering og totalrenovering, som forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har godkendt.

Med godkendelsen får DSB mulighed for at sætte gang en modernisering og totalrenovering af stationen, så bygningen bliver mere indbydende og giver passagererne bedre servicetilbud.

Kalundborg Station har i nogle år trængt til renovering, og med pengene fra puljen får DSB mulighed for at gennemføre arbejdet.

Der er afsat op til 20 millioner kroner til projektet alt efter omfang og behov. Det skal en projektering henover de kommende måneder afklare.

Pengene kommer fra puljen til mere trygge og attraktive stationer, der blev afsat i forbindelse med Infrastrukturplan 2035. Der er i alt 350 millioner kroner i puljen, der udmøntes årligt indtil, at pengene er opbrugt.

Det er DSB, der indstiller projekter til puljen, som godkendes af forligskredsen bag Infrastruktur 2035.

 Tog og jernbaner