NYHEDER 22. OKT 2019 KL. 12:35

Storebæltstrafikken faldt og steg

Af: kollektivtrafik

I løbet af september passerede godt 1,1 millioner køretøjer over Storebæltsbroen. Det var 0,3 procent færre end i september sidste år. Selvom broen lagde belægning til flere lastbiler, faldt antallet af personbiler og busser mere


Ser man over årets første ni måneder har godt 10,1 millioner køretøjer passeret broen. Det svarer til en trafikvækst på 2,4 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Faldet i trafikken for september hænger blandt andet sammen med et fald i personbiltrafikken på godt 300 køretøjer dagligt sammenlignet med september sidste år. Det svarer til et fald på 0,8 procent.

- Der er ikke en enkeltstående begivenhed, der forklarer faldet i personbiltrafikken. Trafikken fordeler sig jævnt over hele måneden. Sidste gang, vi så et fald i trafikken, var to enkeltstående måneder i 2017, mens vi skal helt tilbage til 2012-2013 for at finde en længere periode med faldende trafikmængder, siger Camilla Riff Brems, der er analysechef i Sund & Bælt.

Færre busser over Storebælt
Ud over et fald i personbiltrafikken er bustrafikken dalet med godt 13 procent. Dermed fortsætter det fald i bustrafikken, som har været markant gennem det meste af 2019.

- Det er ikke nyt, at der er store udsving i bustrafikken, der blandt andet afhænger af udviklingen i fjernbusmarkedet, som står for ca. to trediedele af den samlede bustrafik på Storebælt. Over de seneste fem år har der været perioder med både kraftig stigning i antallet af busser samt perioder med stagneringer eller markante fald, siger Camilla Riff Brems.

Lastbiltrafikken steg med 4,8 procent i september, hvor det især er en ekstra hverdag, der trækker væksten op. For de første ni måneder af 2019 har væksten i lastbiltrafikken været 2,5 procent.