NYHEDER 22. JUN 2020 KL. 09:49

Stort flertal i Folketinget er blevet enige om en klima-aftale

Af: kollektivtrafik

S-Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik natten til mandag en klimaaftale, der skal sikre en bæredygtig energisektor og vigtige skridt mod mindre miljøbelastende industri. Parterne fremhæver, at aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. Den nye aftale vil sammen med klimaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 millioner ton i 2030


Med aftalen får Danmark to “energiøer”, der samlet får en kapacitet på i alt 5 GW, og der skal investeres i CO2-fangst og bæredygtige brændstoffer. Derudover fremrykkes etableringen af en yderligere havvindmøllepark på ca. 1 GW ved Hesselø. Bæredygtig produceret varme bliver billigere, og miljøbelastende fossil varme bliver dyrere. Individuelle olie- og gasfyr skal udfases og udskiftes med varmepumper og bæredygtig fjernvarme. Der skal flere ladestandere til elbiler, og industrien skal omstilles gennem energieffektiviseringer, bæredygtig strøm og mere biogas.

Aftalen er indgået mellem S-Regeringen og Venstre, DF, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Aftalen indeholder både initiativer, der vil lede til konkrete reduktioner på kortere sigt, og investeringer i udvikling af fremtidens grønne teknologier, der giver reduktioner på længere sigt.

- Med etableringen af verdens to første energiøer og verdens største satsning på grønne brændstoffer tager Danmark for alvor globalt klimalederskab igen. Vi viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. Jeg er meget glad for aftalen i dag og vil gerne sige stor tak til partierne bag aftalen, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Som en del af aftalen er partierne også enige om at vende tilbage til en grøn skattereform efter sommerferien. Partierne er enige om, at der skal findes en model, der gør det mere attraktivt at vælge grønne løsninger frem for sorte.

Aftale udgør sammen med aftalen om en grøn affaldssektor første del af S-Rgeringens samlede klimahandlingsplan. Efter sommerferien vil S-Regeringen komme med yderligere udspil for blandt andet transport og landbrug.
 
Aftalen indeholder følgende initiativer:

 • Etablering af verdens første energiøer
 • Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind
 • Investeringer i fremtidens grønne teknologier: Power-to-X og fangst af CO2
 • Grøn omstilling af industrien
 • Støtte til biogas og andre grønne gasser
 • Energieffektiviseringer
 • Grøn omlægning af varmeafgifter
 • Fremme af udnyttelse af overskudsvarme
 • Udfasning af individuelle olie- og gasfyr
 • Grøn fjernvarme
 • Bæredygtighedskrav til biomasse til energi
 • Grøn transportpulje
 • Grøn skattereform


Energi og miljø