NYHEDER 14. JUN 2021 KL. 12:37

Aftale om økonomien i kommuner og regioner: Trafikselskaber får fuld kompensation for 2021

Af: kollektivtrafik

S-Regeringen, Danske Regioner og KL er blevet enige om at videreføre kompensationsmodellen for de regionale trafikselskaber for 2020, så den også gælder i 2021. Baggrunden er, at busser og tog har færre passagerer på grund af corona-restriktioner, hvilket igen påvirker de regionale trafikselskabers økonomi negativt


Aftalen betyder, at de regionale trafikselskaber i 2021 får fuld kompensation for deres indtægtstab som følge af corona-restriktionerne, der har omfattet den kollektive trans-19.

- Jeg er meget tilfreds med den aftale, der er indgået, fordi den sikrer, at de regionale trafikselskaber får dækket deres indtægtstab som følge af COVID-19. Det er essentielt, at vi fortsat holder hånden under den kollektive transport. Samfundet nu er godt i gang med at genåbne, og vi skal sikre, at den kollektiv trafik er velkørende og klar til at tage imod lige så mange passagerer som før corona, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Aftalen betyder, at der bliver udbetalt kompensation til de regionale trafikselskaber på i alt 600 millioner kroner for de foreløbige merudgifter i 2021.

Med aftalen holdes hånden under bustrafikken og lokalbane-trafikken, og det sikres, at der ikke indføres serviceforringelser i det kommunale og regionale kollektive trafikniveau i 2021 set i forhold til niveauet før corona-tiden.

S-Regeringen, KL og Danske Regioner vil af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021.


Interesserede kan læse mere her:

Aftale om kommunernes økonomi for 2022

Aftale om regionernes økonomi for 2022
Corona