NYHEDER 17. JUN 2020 KL. 20:30

Trafikselskaberne får fuld corona-kompensation

Af: kollektivtrafik

S-Regeringen, KL og Danske Regioner er onsdag blevet enige om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af indsatsen mod spredning af corona-virus


I forbindelse med aftale understreger Transportministeriet, at den kollektive trafik har været en vigtig forudsætning for, at samfundet kunne fortsætte med at fungere på trods af indsatsen mod spredning af corona-virus.

Gennem hele neddroslingen af det danske samfund har den offentlige transport fungeret for at sikre den nødvendige mobilitet i samfundet - og for at sikre, at personer med samfundskritiske funktioner kunne komme til og fra arbejde.

Corona-krisen har haft store konsekvenser for trafikselskaberne, der ud over de tabte billetindtægter har haft en række udgifter til ekstra rengøring med mere.

Den aftale, som S-Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået, sikrer, at selskaberne får dækket den samlede corona-regning for hele 2020.

- Trafikselskaberne har leveret en solid drift gennem hele foråret. Det har været med til at holde de vitale funktioner i samfundet i gang, men det betyder også, at der en regning, som samfundet har påtaget sig at betale. Jeg er glad for, at vi nu sammen med Danske Regioner og KL har fundet en model, så pengene kan komme tilbage i den kollektive trafik, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Hos Danske Regioner er man glade for, at aftalen er faldet på plads, så de regionale trafikselskaber får dækket deres tab og fortsat kan levere attraktiv offentlig transport i hele landet.

- Vi ser også frem til de kommende drøftelser om løsninger for 2021, da der fortsat forventes færre passagerer som følge af coronakrisen. Vi har en fælles opgave i at sikre, at passagererne vender tilbage til den kollektive trafik igen, siger Ulla Astman (S), der er næstformand i Danske Regioner.

Hun bliver suppleret af Jacob Bundsgaard (S), der er formand for KL og borgmester i Aarhus Kommune.

- Den kollektive trafik har under coronakrisen lidt store økonomiske tab blandt andet på færre passager og deraf faldende billetindtægter. I kommunerne er vi derfor glade for, at der nu er landet en aftale om en model, der holder hånden under trafikselskaberne resten af året. Aftalen betyder, at den kollektive trafik vil kunne fungere som hidtil, og at borgerne derfor ikke kommer til at mærke forskel i den service, de møder i busser, tog, flextrafik mv. For KL er det afgørende, at man snarest også finder en løsning for kommuner, hvor en del af driften er påvirket af manglende indtægter fra færgedrift, siger Jacob Bundsgaard.

 

Konkret betyder aftalen, at staten kompenserer trafikselskabernes konstaterede og realiserede merudgifter og mindreindtægter som er relaterede til indsatsen mod corona-smitte. Det gælder især de mistede passagerindtægter, men også merudgifter til eksempelvis øget kapacitet og ekstrakørsel i flextrafikken. Kompensationen udmøntes direkte til trafikselskaberne på baggrund af opgjorte regnskabstal. I juni kan det gøres for regnskabstal for marts.

Derudover vil regeringen, KL og Danske Regioner mødes efter sommerferien for at drøfte situationen i 2021.

Interesserede kan læse aftalen her:

Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19

 

 Corona Økonomi