NYHEDER 9. SEP 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling: Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland

Af: Mikael Hansen

Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland

Aarhus Letbane er kun en beskeden begyndelse, hvis det står til Letbanesamarbejdet i Østjylland. En ny visionsplan ”Samspil 2030” lægger op til massive investeringer i jernbaner, letbaner og BRT i det østjyske område.


SAMSPIL 2030 er et ambitiøst forslag til udbygning af højklasset kollektiv trafik i Aarhus og Randers samt styrkede regionale jernbaner. En realisering af visionen vil give det østjyske byområde en kollektiv trafik, som passer til et storbyområde.

Sammenlagt rummer visionen investeringer på 7-10 milliarder kroner frem til 2030 og formentlig også længere frem i tiden. De fleste beløb er angivet i 2015-priser, så der skal nok lægges adskillige milliarder oveni for at nå frem til dagsaktuelle prisberegninger.

Det er Letbanerådet, der står bag publikationen. Rådet består af otte østjyske kommuner samt Region Midtjylland og trafikselskabet Midttrafik. Der er altså en stærk lokalpolitisk vilje til at tale med én stemme, og den part, der forventes at lytte, er selvfølgelig staten. Uden statslig medfinansiering kan planen ikke realiseres.

 

Tretten højklassede projekter

Visionen indeholder hele tretten delprojekter, hvor de ti er nye projekter.

 • Letbanegren fra Lisbjerg Skole til Hinnerup (Del af etape 2 af letbanen)
 • Letbanegren fra Aarhus Ø til Brabrand (Del af etape 2 af letbanen)
 • (Gen)åbning/etablering af Brabrand Station (Del af etape 2 af letbanen)
 • BRT mellem Randers C og Randers Syd
 • Ny regionalbane Brabrand- Silkeborg
 • (Gen)åbning af station i Stilling
 • BRT på Grenåvej i Aarhus
 • Letbane eller BRT på Ringgaden i Aarhus – Frederiksbjerg - Grenaavej
 • Letbane eller BRT på Ringvejen i Aarhus – Viby-Hasle
 • Letbanegren til Hasselager-Kolt
 • Letbanegren Hasle - Tilst
 • Letbanegren Hasle-Skejby
 • Letbaneforbindelser på tværs i Aarhus Midtby

 

Etape 2 af Aarhus Letbane er langt i planlægningen

Planlægningen af Etape 2 af Aarhus Letbane begyndte for flere år siden. Etape 2 består af to sidelinjer til den nuværende: Lisbjerg Skole-Hinnerup og Skejby-Hasle-Brabrand samt etablering og åbning af en ny Brabrand Station på den jyske længdebane.  Planlægningsprocessen er langt fremme for begge linjer.  Anlægsprisen for de to strækninger ligger på lidt over 2 milliarder kroner. Finansieringen er endnu ikke på plads.

En vigtig pointe i begge Etape 2-linjer er, at der skabes forbindelse mellem letbanenettet og den østjyske jernbane mellem Aarhus og Randers. Brabrand-forbindelse forudsætter etablering og åbning af en ny Brabrand Station.

 

Letbane eller BRT?

Den tekniske logik siger, at når man har bygget én letbanestrækning, er det et naturligt valg at fortsætte med at anlægge letbaner. Når man diskuterer metro i hovedstadsområdet, bygger ønskerne om mere metro blandt andet på den tekniske logik.

Den økonomiske logik siger omvendt, at man skal vælge den løsning, hvor man får mest for pengene. Umiddelbart peger dette på BRT (Bus Rapid Transit – eller busser i eget tracé), som også er foreslået i flere af SAMSPIL 2030’s projekter. Det er billigere at anlægge BRT og anlægstiden er kortere sammenlignet med letbaner.

Denne artikelserie har vist, at letbaneøkonomi ikke kan reduceres til trafikforhold og trafikforbedringer. Der følger mange flere ting med i form af struktureret og accelereret byudvikling i en kombination af offentlige og private investeringer.

Det åbne spørgsmål er, om de økonomiske sideeffekter er lige så markante for BRT-strækninger som for letbaner. Spørgsmålet kan endnu ikke besvares under danske forhold. Se dog om kort tid den kommende artikel om Aalborg i denne artikelserie.

Modsat kan Letbanesamarbejdet argumentere med, at de planlagte letbaner og BRT-strækninger i det østjyske storbyområde vil udgøre et samlet højklasset kollektivt transportnet, som må forventes at styrke sideeffekterne samlet set i hele det berørte område.

 

Ønskeseddel med én stemme

Det er længe siden, det er set, at otte kommuner og en region kan kunnet samles om en så markant udbygningsplan for kollektiv trafik som SAMSPIL 2030. Det peger på at letbaner og BRT virkelig har fået sit store gennembrud i Danmark – et gennembrud som også er synligt i Movias nye mobilitetsplan.BRT Byplanlægning Letbaner/Metro Økonomi