NYHEDER 4. FEB 2019 KL. 12:00

Persontransportorganisation: - Miljøzone udfordrer busbranchen

Af: kollektivtrafik

- Miljøzone udfordrer busbranchen
Illustration: Miljøstyrelsen

VLAK-Regeringen vil skærpe kravene til tunge køretøjer - eksempelvis busser - der vil køre i miljøzonerne. Derudover vil VLAK-Regeringen give flere byer mulighed for at indføre miljøzoner. Organisationen Dansk PersonTransport, der er en fusion af Dansk Taxiråd og Danske Busvognmænd, fremhæver i et høringssvar på, at de skærpede krav vil blive en udfordring for busvognmændene

Dansk PersonTransport peger i sit høringssvar på, organisationen kan tilslutte sig, at miljøzonerne skal opdateres til den teknologiske udvikling af busser og lastbiler, der har fundet sted siden 2010, hvor de nuværende regler blev lagt fast.


Dansk Persontransport mener dog, at VLAK-Regeringens forslag om miljøzoner slet ikke tager højde for de særlige vilkår, der præger bustrafikken.

VLAK-Regeringen vil indføre skærpede krav til busser i miljøzonerne i trin:

  • Minimum euro-5 i 2020
    Minimum euro-6 i 2022

Alternativt skal man eftermontere partikelfiltre.

Dansk PersonTransport har beregnet de samlede omkostninger for turistbusbranchen til op til 50 millioner kroner i 2020 og yderligere 57,5 millioner kroner i 2022 for montering af efterbehandlingssystemer.

- Omkostningerne vil i nogle tilfælde kunne reduceres - men ikke fjernes - ved, at man vælger at fremskynde udskiftningen af en bus og erstatte den med en Euro-6 bus, siger sektorchef i Dansk PersonTransport Lasse Repsholt.

Foruden turistbusserne berører forslaget også busserne i den kollektive bustrafik. Det gælder både bybusserne i de fire miljøzoner (København, Aarhus, Odense og Aalborg) og de øvrige lokale og regionale busser, der har et stoppested eller endestation indenfor en miljøzone.

Dansk PersonTransport oplyser, at det vil berøre 130 busser i Nordjyllands Trafikselskab (Aalborg), Midttrafik (Aarhus) og Movia (København) i 2020 og 200 busser hos de nævnte trafikselskaber i 2022.

Trafikselskaberne vurderer, at omkostningerne for trafikselskaberne ved at leve op til kravene er meget store og nogle af selskaberne vurderer, at omkostningerne ikke er proportionelle med de gevinster, der opnås. Omkostningerne vil også gøre det vanskeligere og langsommere at gennemføre den omstilling til emissionsfri busdrift (eksempelvis til elbusser), som netop de største byer har et stærkt ønske om, og som i øvrigt også - sammen med miljøzonerne - er en væsentlig del af VLAK-Regerings klima- og luftudspil fra oktober sidste år.

- I busbranchen skal vi som sagt yde vores bidrag til at nå målsætningerne om renere luft, men på en rimelig måde. Vi har derfor foreslået nogle justeringer af lovforslaget, hvor de nye miljøzoner indføres, men i lempet form. Vi foreslår dels, at de to skæringsdatoer rykkes med et år til henholdsvis 2021 og 2023 og dels, at EEV-busserne gives samme skæringsdato som Euro-5 busserne i 2023, siger Lasse Repsholt.

Interesserede kan læse forslaget til ændringer af miljøzonereglerne her:

Interesserede kan læse hele Dansk PersonTransport’s høringssvar her:

 

 

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE