NYHEDER 8. JUN 2021 KL. 17:00

Sporrenoveringen af Østbanen går i gang

Af: kollektivtrafik

Et enigt regionsråd i Region Sjælland har besluttet at satte arbejdet med at renovere sporene på Østbanen skal sættes i gang. I den forbindelse bliver det omfattende arbejde sendt i udbud. Regionsrådet har en forventning om, at Folketinget som lovet vil sikre finansieringen


Østbanen, der forbinder Stevns og Faxe med Køge og Roskilde, er en livsnerve for borgerne langs banen. For mange er banen muligheden for at komme til uddannelse og arbejde. Men Østbanens spor er så gamle og slidte, at de skal udskiftes, hvis der skal være mening med togdriften. Sporenes tilstand har gjort det nødvendigt at nedsætte hastigheden, indskrænke køreplanen og nedsætte togenes vægt ved at aflukke dele af dem.

Region Sjælland fremhæver, at regionen mangler de nødvendige økonomiske rammer til at betale for sporrenoveringen, der forventes at koste over 500 millioner kroner. Det er Staten, der giver regionen de økonomiske rammer til at løse sine opgaver gennem tilskud. Region Sjællens peger på, at tilskuddene planmæssigt skulle have blevet justeret i 2009, men blev det ikke.

Regionen har derfor ikke kunnet sætte sporrenoveringen i gang, men har løbende forberedt den, så man er klar, når finansieringen er på plads.

En løsning skal findes i infrastrukturaftalen
Efter flere års diskussioner besluttede Folketinget 22. april 2021, at der skal findes en løsning på finansieringen af problemerne på blandt andet Østbanen gennem forhandlingerne om en ny infrastrukturaftale. På baggrund af folketingsbeslutningen 22. april besluttede Regionsrådet på sit møde 7. juni at gå videre med sporrenoveringen på Østbanen og sætte udbuddet af den store opgave i gang.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er optimistisk og forventer, at en løsning nu er på vej.

- Jeg er glad for, at vi i Region Sjælland tager de første skridt og går videre med sporrenoveringen og igangsætter udbuddet af den store opgave. Der synes nu i Folketinget at være bred opbakning til at løse den økonomiske udfordring for Østbanen og på sigt for de andre lokalbaner. I forventning om, at det sker, går vi nu videre med Østbanen. Der er ikke mere tid at spilde, hvis vi skal nå at have renoveret sporene, inden det bliver nødvendigt helt at indstille kørslen på banen, siger han.

Formanden for Region Sjællands Udvalg for Regional Udvikling Peter Jacobsen (DF) ser frem til, at kunne sikre borgerne en bane i fremtiden.

- Sporrenoveringen af Østbanen er helt nødvendig. For mange borgere - også studerende - er Østbanen deres mulighed for at komme frem og tilbage til job og uddannelse. Vi skylder borgerne i området, at de ved, at der også er en jernbane i fremtiden, hvor der kører tog, siger Peter Jacobsen og fortsætter:

- Østbanen og de andre lokalbaner spiller en stor rolle mange steder i vores region. Og det er jo ofte de lidt tyndere befolkede områder, som måske har lidt udfordringer med at komme i balance med resten af Danmark. De områder skal ikke glemmes. Så jeg håber nu, at vi kan sikre Østbanen og de andre lokalbaner. Vi i Region Sjælland har med vores beslutning om at gå videre med sporrenoveringen gjort vores.