NYHEDER 12. NOV 2018 KL. 13:11

Trafikstyrelsen besøgte letbaneoperatør

Af: kollektivtrafik

Keolis er som ny og hidtil eneste letbaneoperatør i Danmark indehaver af et sikkerhedscertifikat til letbanedrift. Efter at have haft besøg af Trafikstyrelsen tyder alt på, at Keolis opnår en betragtelig forlængelse af virksomhedens sikkerhedscertifikat, når det étårige certifikat fra december sidste år skal fornyes


- I de sidste dage af oktober i år havde Keolis Aarhus Letbane besøg af fire auditorer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  Styrelsen gennemgik virksomhedens systemer og procedurer i alle detaljer. Det var en afgørende del-eksamen i letbanedrift, og vi er selvfølgelig meget spændte på resultatet, siger direktør i Keolis Aarhus Letbane, Thomas Friis Brændstrup.

Keolis Aarhus Letbane fik efter tilsynet en foreløbig og positiv tilbagemelding fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens auditorer. De har indstillet til Styrelsens certificeringskomite, at sikkerhedscertifikatet til Keolis fornyes i yderligere fire år.

- Fire år er den maksimale længde for vores certifikat. Det viser, at Styrelsens auditorer har tillid til Keolis som operatør. Vi synes selv, at vi har et velimplementeret og robust ledelsessystem med sikkerhed som absolut første prioritet. Det er opmuntrende, at myndigheden på området ser ud til at have den samme opfattelse, siger  Thomas Friis Brændstrup med reference til Trafik- Bygge og Boligstyrelsens mundtlige feedback.

Han fremhæver, at opmærksomheden om letbanen i Aarhus er meget stor, især i forhold til trafiksikkerheden.

- Vi driver et meget sikkert letbanesystem. Der har ikke været én eneste sikkerhedsbrist fra Keolis´ side som operatør ved de ca. 20 små og store uheld, der indtil videre er sket med letbanetog. Det er resultatet af efterforskningen som er foretaget af Østjyllands Politi i samarbejde med Aarhus Letbane og Keolis, fremhæver Thomas Friis Brændstrup.