NYHEDER 9. JAN 2019 KL. 14:15

Linje 500S skal bringe passagerne hurtigere frem

Af: kollektivtrafik

Movia’s Linje 500S får opgraderet infrastrukturen på strækningen mellem Glostrup st. og Avedøre Holme. Det skal sikre, at borgerne i Hvidovre og Brøndby Kommuner kan komme hurtigere frem til Glostrup st., hvor man fra 2025 vil kunne tage letbanen videre langs Ring 3


Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommuner er gået sammen om at opgradere infrastrukturen på linje 500S rute på strækningen mellem Glostrup st. og Avedøre Holme.

Projektet går nu i gang, og den nye infrastruktur skal bane vejen for Movias busprodukt +Way, som betyder, at busserne får signalprioritering langs ruten, at de kører i egen busbane på dele af strækningen, og at stoppestederne bygges om til stationslignende forhold med brede perroner, gode venteforhold, god tilgængelighed og et højt niveau af trafikinformation. Formålet er at reducere trængsel, og gøre det lettere for de mange borgere i de to kommuner at komme hurtigere frem til Glostrup st., hvor man fra 2025 vil kunne tage letbanen, som kommer til at køre langs Ring 3.

- At 500s nu får et gevaldigt løft, gavner ikke bare borgerne i Brøndby og Hvidovre, men alle os som færdes på tværs af S-togslinjerne. Den forberede busrute knytter sig nemlig op på den kommende letbane - og det viser, at investeringen i letbanen også giver et bedre passagergrundlag for at udbygge vores buslinjer og andre kollektive trafiktilbud. Det gør det attraktivt for endnu flere af os og bruge den kollektive trafik - og dermed bidrager vi til både mindre trængsel og til den grønne omstilling, siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Kent Magelund (S), der borgmester i Brøndby, fremhæver, at der er rigtig gode nyheder for Brøndby - for kommunens borgere og erhvervsliv - at 500S får et gevaldigt boost.

- Det vil sikre, at Brøndby hænger endnu bedre sammen og at vi kommer nemmere og hurtigere frem. Man vil nemt kunne stige af letbanen og hurtigt komme videre med en opgraderet hurtigbus, der forbinder til den øvrige del af byen. Det er også gode nyheder for vores byudvikling, for bussen vil sikre en effektiv betjening af fx Sportsbyen og Brøndby Strand og sørge for, at man hurtigt kan komme videre til S-toget i Glostrup og den kommende letbane i Ring 3, siger siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby.

Han suppleres af Helle Adelborg (S), der er borgmester i Hvidovre Kommune.

- Flere end 8.000 ansatte pendler dagligt til og fra virksomhederne på Avedøre Holme, og det giver rigtig meget trafik på vejene i området. Med en forbedret 500S-linje får vi et rigtig godt kollektivt trafiktilbud, som vi håber pendlerne bliver glade for, og som kan blive et attraktivt alternativ til bilen. Linjen vil binde regionen på tværs af fingerplanen bedre sammen, og samtidig gøre det muligt for Hvidovres borgere at tage bussen, når de pendler til og fra vores nabokommuner, siger Helle Adelborg.

Movias Plandirektør Per Gellert peger på, at trafikselskabet er optaget af at løse borgernes og virksomhedernes mobilitetsbehov.

- Trængsel i de store by- og erhvervsområder, som for eksempel Avedøre Holme og Sportsbyen i Brøndby, er en stigende udfordring. Vores forventning er, at vi i det her projekt kan give et betragteligt kvalitetsløft til de mange borgerne, som hver dag skal til og fra områderne, siger han.


Fakta om opgraderingen af 500 S:
Movia har sammen med Region Hovedstaden samt Brøndby og Hvidovre Kommuner søgt penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til investering i kollektiv bustrafik til projektet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet at finansiere halvdelen af projektet, som har en samlet omkostning på knapt 47 millioner kroner. Den anden halvdel af projektet finansieres via midler fra Hovedstadens Letbane. Fremkommelighedstiltagene forventes at være færdige i 2023.