NYHEDER 24. MAJ 2023 KL. 01:00

Andelen af elektriske busser er næsten fordoblet

Af: kollektivtrafik

Bestanden af busser på syv ton totalvægt og derover var ved udgangen af april 5.752. Heraf var 689 batteri- eller brintelektriske. Det svarer til 12 procent. For et år siden lå den elektriske andel på 6 procent


I faktiske tal var 360 ud af en samlet bestand på 5.924 busser på syv ton og derover batteri- eller brintelektriske for et år siden.

 

 Energi og miljø Statistik