NYHEDER 22. NOV 2023 KL. 09:01

Batteritog på Nærumbanen er kørt ud på et beslutningsmæssigt ventespor

Af: kollektivtrafik

Togene på den otte kilometer lage Nærum-bane mellem Nærum Station og Jægersborg var udset til at skulle lægge skinner til batteri-elektriske tog. Men projektet er nu kørt ind på et sidespor, da det ville blive dyrere og mere omfattende at skifte de nuværende dieseltog ud med batterielektriske, end først antaget


En af udfordringerne var, at perronerne langs banen skulle bygges om for at passe til de batteri-elektriske tog.

Region Hovedstaden's administration på grund af udfordringerne og det begrænsede udbud af batteritog bedt Lokaltog A/S om at beregne en samlet økonomi for toganskaffelsen, der også omfatter følgeinvesteringer i infrastrukturen.

Administrationen har meddelt Lokaltog A/S, at en toganskaffelse, der medfører betydelige meromkostninger i tilpasning af infrastrukturen, vil kræve en fornyet politisk godkendelse.

Batteritogene er på dagsordenen for mødet i Udvalget for trafik og regional udvikling torsdag 23. november. Det fremgår af dagsordenen for mødet, at Lokaltog A/S fortsat er i gang med at beregne en samlet økonomi - en businesscase - for Nærumbanen, og undersøger samtidig mulighederne for en mere traditionel løsning med køreledninger til el-tog frem for batteritog. Lokaltog A/S oplyser, at en sådan businesscase kan leveres midt i 2024 samt at nye tog tidligst vil kunne tages i brug fra 2029.

Lokaltog A/S vurderer, at markedet for batteritog løbende modnes, og dermed vil kunne tilbyde et bredere udvalg af batteritog passende til Nærumbanen jo længere tid et udbud udskydes. Lokaltog A/S har derfor undersøgt muligheden for at levetidsforlænge de eksisterende tog og konkluderer, at det vil være muligt i en kortere årrække. Levetidsforlængelsen omfatter renovering af motorer, gearkasser samt udskiftning af eksempelvis gulve og drivaksler. Renoveringerne er udelukkende af teknisk og driftsrelateret karakter. Passagererne vil derfor ikke opleve væsentlige ændringer. En levetidsforlængelse og deraf følgende udskydelse af udbuddet vil dog medføre en senere omstilling til emissionsfri drift.

Når Lokaltog A/S medio 2024 har udarbejdet den samlede businesscase, vil regionsrådet få forelagt en beslutningssag om at sætte gang i udbuddet af nye tog ti Nærumbanen - herunder en beslutning om en eventuel levetidsforlængelse.

 Energi og miljø Tog og jernbaner