NYHEDER 17. AUG 2023 KL. 10:48

Billetautomater i Aarhus bybusser bliver nedlagt til november

Af: kollektivtrafik

Fra onsdag 1. november er det ikke længere muligt at købe billetter i billetautomaterne i bybusserne i Aarhus. Midttrafik anbefaler, at man allerede skifter til alternativer som Midttrafik app eller rejsekort. trafikselskabet opfordrer førtids- og seniorpensionister og borgere, der er fyldt 67 år, at købe et pensionistkort


Baggrund for at afmontere billetautomaterne i Aarhus' bybusser er, at de er slidte, at vedligeholdelsesomkostningerne stiger, at reservedele ti automaterne er dyre og svære at skaffe - og så er der kun få specialister tilbage med viden om automaterne og Midttrafiks opsætning.

Derudover er automaternes software baseret på en ældre platform, som ikke længere kan opdateres, hvilket gør det vanskeligt at overholde gældende krav til it-sikkerhed. Samtidig er salget af kontantbilletter i bybusserne faldet fra 29 millioner kroner i 2017 til 8 millioner kroner i 2022.

Midttrafiks administration bad i foråret 2022 Aarhus Kommune om at tage stilling til, hvad de ønskede, der fremadrettet skulle ske med billetautomaterne i Aarhus bybusser.

Aarhus Kommunes Byråd vedtog 12. oktober 2022 budgettet for 2023-2026, der indeholdt en beslutning om, at der skulle gennemføres besparelser i de forskellige magistratsafdelinger. I spareforslaget fra Miljø og Teknik var der under punktet Kollektiv trafik blandt andet indmeldt et spareforslag om at nedlægge billetautomaterne i Aarhus bybusser. Forslaget ville give Aarhus Kommune en besparelse på samlet set 6,3 millioner kroner.

9. februar i år fremsendte Aarhus Kommune en officiel anmodning til Midttrafik om, at den ønskede billetautomaterne i Aarhus bybusser fjernet senest 1. januar 2024, og at kommunen ikke ønskede nye billetautomater i stedet for, hvorved muligheden for kontantbetaling i Aarhus bybusser ville forsvinde.

 Billetter og takster Økonomi