EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 9. JUN 2022 KL. 06:00

Movia gør det gratis at tage cyklen med i bussen

Movia gør det gratis at kombinere cyklen med bussen noget af vejen til arbejde, i biografen eller en tur i skoven det næste år frem i alle Movias almindelige busser. Det er udvidelse af den eksisterende forsøgsordning


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 1. JUN 2022 KL. 23:00

Grønne søndage i Nordjylland fås for kun 25 kroner

Den nordjyske udgave af rejsepasset hedder ”Grøn søndag” og Nordjyllands Trafikselskab giver igen i år nordjyder og turister muligheden for at rejse N...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 1. JUN 2022 KL. 14:08

Midttrafik lancerer pensionistkort på pap

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at indføre et pensionistkort på pap, der gælder hele dagen. Pensionistkortet bliver indført i de kommuner, der ik...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 18. MAJ 2022 KL. 13:00

Rejsepasset kommer med den første sommerdag

Klokken 10 onsdag 1. juni, der er den første dag i de tre sommermåneder, kan der igen købes Rejsepas til otte sammenhængende dage med rejser på kryds ...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 15. MAR 2022 KL. 13:00

Grænsen for pensionistrabat hæves i forhold til pensionsalder

Fra fredag 1. juli stiger aldersgrænsen for at opnå pensionistrabat fra 65 år til 67 år, når man rejser med den kollektive trafiks busser, tog med mer...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 10. MAR 2022 KL. 09:00

Debat: Høje benzinpriser - mere kollektiv trafik, ikke større fradrag

Hvordan håndterer vi de aktuelt meget høje benzinpriser og afbøder de negative effekter på det danske samfund? Ikke med forhøjet kørselsfradrag....


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 14. FEB 2022 KL. 17:00

DOT har undersøgt unges meninger om offentlig transport

Unge vil rigtig gerne bruge offentlig transport, men føler sig til en vis grad usikre og vil gerne have råd og hjælp. Det konkluderer en ny undersøgel...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 31. JAN 2022 KL. 18:00

Rejseplanen er en fortrolig ven for passagerer i kollektiv trafik

Den årlige kundeundersøgelse viser en enestående høj tilfredshed med Rejseplanen, både blandt hyppige og lejlighedsvise brugere....


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 18. JAN 2022 KL. 21:47

Priserne for at køre med tog ændres ikke

Kunder i togtrafikken kommer ikke til at opleve stigninger i taksterne på hverken enkeltbilletter, rejsekort eller pendlerkort i 2022. Det gælder både...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 12. JAN 2022 KL. 11:16

Danskerne har taget Rejsekort og Rejseplanen til sig

Rejsekort og Rejseplanen er blevet en succes. Startvanskelighederne med Rejsekort er glemt og danskerne har i den grad taget både Rejsekort og Rejsepl...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 23. DEC 2021 KL. 06:00

Passagerer på Movias linje 18 fik ekstra billetkontrol

Movia og Politiet står sammen om fælles kontrolindsatser rundt om på Sjælland. Det skal øge kundernes bevidsthed om, at man skal huske at betale for t...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 25. NOV 2021 KL. 14:42

Politi og trafikselskab tager sammen på kontrol

Movia, der står for den kollektive transport med busser og lokaltog på Sjælland inklusiv Hovedstadsområdet, er gået sammen med politiet om fælles kont...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 4. NOV 2021 KL. 11:56

Sydtrafik tilbyder billetter til valgstederne for en femmer

Mange unge mennesker skal stemme for første gang i november. Da dårligt vejr, lommesmerter eller dovenskab ikke skal afholde nogen fra at komme frem t...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 15. OKT 2021 KL. 13:00

Undersøgelse: Corona-krisen trækker lange spor i kollektiv trafik

Passagerpulsens tredje corona-kundeundersøgelse viser, at brugen af kollektiv trafik følger den almindelige normalisering i samfundet. Det giver anled...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 13. OKT 2021 KL. 11:41

Opdatering af billet-app skal gøre det enklere at rejse - for alle

Alle skal kunne købe deres billetter i DOT Billetter app - uanset nedsat syn eller andre fysiske udfordringer. Derfor er DOT - Din Offentlige Transpor...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 7. SEP 2021 KL. 10:14

Rejsekort ændrer i forretningsbetingelser efter kritik fra Datatilsynet

Der sker et skift fra ”samtykke” til ”kontrakt” i kundeforholdet mellem den enkelte rejsekortbruger og Rejsekort og Rejseplanen A/S. Det handler om ju...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 1. SEP 2021 KL. 11:20

Trafikselskab introducere aftenbilletter i Odense

FynBus introducerer ny billet, som åbner for fri rejse fra klokken 18 til 24 i hele Odense Kommune. FynBus håber, at det vil give flere passagerer i b...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 16. AUG 2021 KL. 15:00

Nyt pendlerkort åbner for færre pendlerdage

DSB og de øvrige trafikselskaber tilbyder sammen et nyt pendlerkort - Pendler20 - der er tilpasset pendlere, der har behov for at rejse to-tre dage om...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 11. AUG 2021 KL. 17:33

Slagelse har igen fået billetsalg med personlig betjening

Selvom kunderne i den kollektive transport er blevet stadigt mere digitale, har nogle fortsat brug for hjælp til køb af pensionistkort på pap og perso...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 18. JUL 2021 KL. 20:25

Nordjyderne vender tilbage til busser og tog, og tilfredsheden er i top

Kunderne vender langsomt men sikkert tilbage til busser og tog i Nordjylland. Samtidig viser den seneste kundetilfredshedsanalyse i NTs busser og tog,...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 24. JUN 2021 KL. 08:00

KTF Transmission: Billetkøb er en barriere for mange passagerer

En ny undersøgelse fra Passagerpulsen peger på, at passagererne ønsker et billetsystem, som er nemt, intuitivt og bekymringsfrit at bruge. Undersøgels...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 23. JUN 2021 KL. 18:18

Pendler20 er til dig, der ikke rejser hver dag

Den 14. juni lancerede trafikselskaberne i Danmark et nyt produkt, kaldet Pendler20, som måske er noget for dig....


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 17. JUN 2021 KL. 12:11

DSB sætter en million orange-billetter til salg

Forud for sommerferien sætter DSB én million billige orange-billetter til salg for højst 99 kroner til rejser rundt i hele landet...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 2. JUN 2021 KL. 13:30

To webinarer om den kollektive trafiks største udfordringer

Lever den kollektive trafik op til FN's klimamål? Hvilke forenklinger og reformer af priserne skal vi lave for at tiltrække nye kunder?...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 31. MAJ 2021 KL. 11:00

KFT Transmission Der er lang vej tilbage til fyldte busser og tog

En helt ny kundeundersøgelse fra Wilke viser, at hver femte passager ikke forventer at vende tilbage til kollektiv trafik, som i lang tid må forventes...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 6. MAJ 2021 KL. 07:00

KTF Transmission: Alle vil gerne gøre en god handel

Billige billetter er en oplagt måde at få nye passagerer til at stige ind i toget, siger Jan Sigurdur Christensen, kommerciel direktør i DSB, i Kollek...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 29. APR 2021 KL. 23:00

KTF Transmission: Midttrafiks Pendlerklip viser vejen til mere fleksible billetter

Tiden råber på fleksible pendlerbilletter i kollektiv trafik. Midttrafik har allerede én: Pendlerklip – præsenteret på webinaret den 27. april 2021. W...


EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 27. APR 2021 KL. 08:00

KTF Transmission: - Kollektive takster er fyldt med strukturproblemer,

-siger projektleder Hjalmar Christiansen, DTU, med udgangspunkt i DTU’s Transportvaneundersøgelse. Det fremgår af et webinar den 23. april 2021 – det ...


- Der er brug for tydelige udmeldinger fra myndighederne om at kollektiv trafik er sikker transport,
EMNER MED BILLETTER OG TAKSTER 22. APR 2021 KL. 06:00

TØF & KTF webinar: - Der er brug for tydelige udmeldinger fra myndighederne om at kollektiv trafik er sikker transport,

understregede projektchef Lars Wiinblad, Passagerpulsen, som et afgørende punkt i arbejdet med at få passagererne tilbage i bus, tog, metro og letbane...


Hent flere emner med billetter og takster