NYHEDER 8. OKT 2019 KL. 08:56

Billetter til bus, tog og metro stiger med 1,6 procent

Af: kollektivtrafik

Søndag 19. januar 2020 bliver billetpriserne til bus, tog og metro på Sjælland reguleret opad med 1,6 procent i gennemsnit. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der fastsætter, hvor meget priserne i den kollektive transport i gennemsnit må stige


På Sjælland er det DSB, Metroselskabet og Movia - samlet i Din Offentlige Transport (DOT) - der fastsætter billetpriserne i den kollektive transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, så indtægterne følger den almindelige prisudvikling.

- Vi regulerer priserne efter principperne i Takst Sjælland, så vi holder fast i en logisk sammenhæng mellem priserne på rejsekort, pendlerkort og enkeltbilletten. En del kunder vil få uændrede priser, mens andre kunder vil få stigninger, som er højere end 1,6 procent, siger formand for DOT’s bestyrelse, Camilla Struckmann.

På rejser mellem 7 og 10 zoner stiger priserne ikke. Kunderne på disse zoneafstande har de senere år oplevet prisstigninger over gennemsnittet. Det drejer sig blandt andet andet om de lange S-togsrejser såsom Køge og Hillerød til København samt rejser med regionaltog mellem Roskilde og Helsingør til København.

Trafikselskabet Movia oplyser, at priserne for følgende rejser stiger med mere end de gennemsnitlige 1,6 procent:

  • Pendlerkort til 2-6 zoner samt 11-12 zoner vil få stigninger fra 2 procent til 3,8 procent - svarende til 15 - 40 kroner pr. 30 dage
  • Rejsekortrejser på 3-6 zoner samt 12-14 zoner vil opleve stigninger fra 2,2 procent til 4,1 procent - svarende til stigning på 50 ører for en 3 zoners rejse til maksimalt 3 kroner for en lang rejse
  • Samtidig stiger mindstebetaling for cykelmedtagning (enkeltbillet og rejsekort) fra 13 til 14 kroner. Mindsteprisen har ikke været justeret siden 2014

Priserne ændres ikke for følgende billettyper:

  • Enkeltbilletter
  • Periodekort for blinde,
  • Institutions og skoleklassekort
  • Billetter til turister - CityPass
  • Periodekort til pensionister

Interesserede kan se en oversigt over taksterne for alle billettyper pr. 19. januar 2020 på dinoffentligetransport.dk - klik her:

 SENESTE NYT