NYHEDER 17. JUN 2021 KL. 10:25

Analyse fra Dansk Industri: Borgere i Danmark pendler længere og længere

Af: kollektivtrafik

I Danmark bliver der pendlet mere og længere. En pendler kørte i 2019 i gennemsnit 44 kilometer på en arbejdsdag, hvilket er 28 procent længere end i 2002. Det viser en ny analyse fra Dansk Infrastruktur, der er en brancheorganisation under Dansk Industri


Ifølge analysen er udviklingen er et udtryk for, at flere vælger at bosætte længere fra jobbet, hvilket kan hænge sammen med udviklingen i boligpriserne.

- Vi har aldrig pendlet så meget, som vi gør nu. Når flere vælger at bosætte sig længere fra arbejdspladsen, bliver vores mobilitet vigtigere end aldrig før, siger Henrik Friis, der er chef for Dansk Infrastruktur og fortsætter:

- En god infrastruktur er helt afgørende for den videre udvikling og vækst i Danmark. Hvis det bliver for besværligt at transportere sig, og vi bruger for lang tid i trafikken, kan virksomhederne ikke tiltrække den arbejdskraft, de har brug for.

Pendlere foretrækker bilen
Det er særligt bilen, de fleste pendlere foretrækker, når de skal til og fra arbejde. 67 procent af turene foregår i en bil, mens omkring 10 procent vælger den kollektive trafik. Cyklen bruges især til de kortere ture i de største byer. Udviklingen på landsplan viser, at bilen kun er blevet mere populær de seneste år.

- Vi kan se, at bilen er blevet langt mere populær. Flere kan nok mærke, at trængslen er taget til særligt i morgen- og eftermiddagstrafikken. Derfor er det er meget vigtigt, at vi investerer i infrastrukturen. Både i vejnettet, så vi kan få taget hånd om den trængsel, der hvert år koster Danmark over 25 milliarder kroner, og i en mere effektiv kollektiv trafik, siger Henrik Friis.

Hos Dansk Infrastruktur er vurderingen at villigheden til at rejse længere kan have flere fordele. Blandt andet kan det være med til at holde hånden under mange lokalsamfund.

- Vi kan se, at danskernes villighed til at rejse længere for at komme på arbejde er steget i hele landet, så længe transportmulighederne er til stede. Og det kan jo have den effekt, at særligt de unge familier bliver boende eller bosætter sig i lokalsamfundene. Og det betyder også, at virksomheder, der ikke ligger i eller omkring en større by vil have nemmere ved at tiltrække den arbejdskraft, de har brug for, siger Henrik Friis.

 

Interesserede kan se analysen her:


(Kilde og grafik: Danmarks Statistik og Dansk Infrastruktur)Mobilitet