NYHEDER 29. NOV 2018 KL. 09:24

Busoperatør hjælper, når bogstaverne hopper og danser

Af: Jesper Christensen

Busoperatør hjælper, når bogstaverne hopper og danser

Hos busoperatøren Keolis’ afdeling i Aalborg har chauffører gennem de seneste år fået støtte til at få styr på bogstaverne, når de har hoppet og danset på papiret eller på skærmen. - Når man skal passe sit arbejde, bliver det mere og mere afgørende at kunne læse, hvad der står i en beskrivelse, siger Freddy Jepsen, der i dag er driftschef hos Keolis i Hinnerup. Han har taget sine erfaringer med til Hinnerup og er indstillet på at give chaufførerne her samme muligheder

I anledning af årets ordblindeuge i uge 40 har vi været en tur i Hinnerup - med Midttrafiks Rute 200 - for at besøge driftschef Freddy Jepsen. Han har flere års erfaring med at støtte chauffører, der har svært ved at holde styr på bogstaverne, selvom de står helt stille, som de er trykt eller skrevet på papir eller skærm. Det kaldes ordblindhed - og ifølge Ordblindeforeningen opfatter omkring syv procent af befolkningen sig som ordblinde. Det betyder, at hvis man er en flok på 15, så er der en stor sandsynlighed for, at én af de femten er ordblind i større eller mindre grad. Og så kan man så selv gange op i forhold til den arbejdsplads, man selv er ansat på.

Og ser man så på, hvordan vores samfund mere og mere baserer sig på en form for selvbetjening med skriftlig information - og mindre og mindre på personlig kontakt og mundtlig information - ja, så bliver det mere og mere afgørende, at man kan holde bogstaverne på linie for at kunne passe sit arbejde.

Freddy Jepsen tager imod os på sit kontor på Keolis’ anlæg i Hinnerup - til stående “taffel” ved hans hævede hæve/sænkebord. For det er bedre at møde hinanden i øjenhøjde, frem for at den ene skal se ned på den anden - eller omvendt.

Driftschefen i Hinnerup har tidligere været tilknyttet Keolis’ meget større afdeling i Aalborg. Og det er årene i Aalborg, der har givet ham erfaringer med at hjælpe først og fremmest chauffører med at takle udfordringerne, hvis de kæmper med ordblindhed.

Freddy Jepsen understreger, at alle involverede får et positivt afkast af deres indsats - hvis de vil. Fra hans side er budskabet klart. Busoperatøren vil godt. Men hvad med chaufførerne, der kæmper med ordblindhed - måske har de kæmpet med det i årevis, siden de gik i skole. Derfor kan det for nogle være svært at tro på, at ordblindhed er noget, man kan lære at håndtere og leve videre med.

Freddy Jepsen fortæller, at han ind i mellem møder chauffører med ordblindhed som handicap, som har fået at vide, at de er dumme. Men sådan hænger det ikke sammen. Ordblindhed er et handicap, ligesom det eksempelvis er at være nødt til at bruge briller. Og ligesom ulemper og gener ved at være nærsynet eller langsynet i langt de fleste tilfælde kan afhjælpes med et par passende briller, kan generne ved at være ordblind også afhjælpes.

- Selvom man er ordblind, kan man godt være en knaldhamrende god chauffør, slår Freddy Jepsen fast.

Han forklarer, at ordblindhed hos en chauffør nogle gange har betydet, at han så har gjort en ekstra indsats og fået forfinet sine kompetencer på andre områder for at kompensere for sine problemer med de hoppende og dansende bogstaver.

Ordblindhed er svært at gemme
Gennem årene hos Keolis i Aalborg har Freddy Jepsen tilegnet sig en hvis erfaring med at se, hvis en medarbejder har problemer med at holde bogstaverne i ro, når han skal læse. Reelt betyder det, at det er svært at gemme ordblindhed, så Freddy Jepsen ikke får øje på det.

Han kan konstatere, at han endnu ikke har mødt en Keolis-medarbejder med ordblindhed som en udfordring, der ikke har fået noget ud af den målrettede indsats, som virksomheden tilbyder.

Ugeforløb giver mest
Gennem årene har han prøvet flere forskellige kursusforløb. I alt strækker et grundlæggende kursus i at få sat styr på ordblindheden sig over 20 kursusdage - eller fire uger. Et kursus kan bestå af 20 enkeltstående kursusdage fordelt over en længere periode. Det kan også være et samlet forløb på fire uger - eller fire uger fordelt over otte uger, hvor der er en uge med det daglige arbejde ind i mellem.

- Vores erfaring er, at de sammenhængende uger giver mest, siger Freddy Jepsen og forklarer, at tilbuddene om kurser til at få taklet udfordringerne med ordblindhed til medarbejderne sker i samarbejde med VUC.

Er der nok medarbejdere til at fylde et helt hold, kan VUC eksempelvis afholde kurserne hos Keolis. Er der ikke nok til et helt hold, får medarbejderne mulighed for at møde nye mennesker på andre arbejdspladser eller på VUC’s kursusted. Uanset hvor, finder undervisningen sted i dagtimerne.

Alle kan blive vindere
Men hvorfor bruger Keolis kræfter på at hjælpe chauffører med ordblindhed videre til en mere forståelig hverdag, der er lettere at håndtere. Er det ikke den enkelte medarbejders ansvar at tage hånd om sine egne udfordringer og handicap for at kunne passe sit arbejde.

Freddy Jepsen forklarer, at hverdagens virkelighed er langt mere sammensat. Dels må den enkelte, der kæmper med ordblindhed være klar over, at der er hjælp at hente, dels skal han eller hun acceptere, at de har behov for hjælp for at kunne passe deres arbejde i et lidt længere perspektiv - og så skal de også beslutte sig for at komme i gang og tage mod hjælpen og undervisningen. Set ud fra Keolis’ synspunkt er der mange forhindringer, der skal overvindes, hvis den enkelte medarbejder står helt alene. Og der kan gå rigtig lang tid, inden der kommer gang i undervisningen - så lang tid, at både den enkelte chauffør og virksomheden spilder god arbejdskraft på vejen.

Derfor giver det god mening for Freddy Jepsen og Keolis at være opmærksomme på, at en medarbejder kan have et skjult problem med hoppende og dansende ord, der bare ikke vil stå stille, når man kigger på dem.

Freddy Jepsen forklarer, at dels kan Keolis hjælpe den enkelte medarbejder til at kunne passe sit arbejde i forhold til tidens og fremtidens krav. Dels kan et gennemført ordblindekursus gøre medarbejderne gladere og mere tilfredse, og dels kan det give medarbejderne et skub, så de får lyst til at dygtiggøre sig. Omvendt får Keolis mere tilfredse medarbejdere, som det kan være lettere at fastholde.

- Det er dyrt på den lange bane at skifte medarbejdere, hvis der mangler kompetence frem for at uddanne dem, siger Freddy Jepsen og peger på, at gode læse- og skrivefærdigheder kan ses direkte på bundlinien. Det kan være som sparet værkstedstid, fordi fejlmeddelelserne er udfyldt mere fyldestgørende. Dertil kommer en mere præcis kommunikation i kraft af øgede digitale færdigheder hos chaufførerne. Det er eksempelvis praktisk, hvis der sker et uheld, hvor der hurtigt kan sendes billeder til driftskontoret. Gode læsefærdigheder er også basale, så man kan læse og forstå en nogle gange omfattende besked, hvis der eksempelvis er ændringer på den rute, man skal ud at køre og servicere kunderne på.


Og så gør det heller ikke noget, at Keolis får styrket sit omdømme, som et godt sted at arbejde.

- Jeg får dagligt henvendelser fra chauffører, der gerne vil arbejde her i Hinnerup, siger driftschefen.

 

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE