NYHEDER 21. JUL 2020 KL. 07:00

Cykler kan komme gratis med bus og tog

Af: kollektivtrafik

Et forsøg med fri cykelmedtagning i Lolland og Guldborgsund kommuner skal få borgerne til at lade bilen stå noget oftere og tage bus og tog i stedet. Forsøget finansieres af Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland Kommune


Forsøget er gået i gang, så man fra 15. juli har kunnet tage cyklen med i busser og lokaltog i de to kommuner for en pris af nul kroner.
 
Formålet med at tilbyde kunderne, at de kan tage deres cykel med i busser og lokaltog uden betaling, er at få flere til at benytte busserne og Lollandsbanen. Ambitionen er også at tiltrække nye kunder, som i dag har lang gå-afstand til bussen eller lokaltoget, som kan tage cyklen hen til stoppestedet eller stationen og bruge den både før og efter turen med den kollektive transport. Her vil det at kunne tage cyklen med uden betaling være et ekstra incitament til at cykle til og fra bus og tog og i højere grad benytte den kollektive transport.   
 
Initiativet matcher Lolland Kommunes udbygning af cykelruter, som med fri transport med bus og tog kan styrke den kollektive trafik. 
 
- Vores kommune har et tætmasket cykelstinet til vore jernbanestationer i Maribo, Nakskov og Rødbyhavn. Femern a/s udbygger med yderligere cykelrutenet i Rødbyhavn. Vi er startet udbygning af lade-stationer på vore stier, så el-cykler kan serviceres. Strategien er at flytte kunder til kollektiv transport fra flere segmenter, siger Gert Mortensen, der er formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune.
 
I Guldborgsund Kommune ser man også frem til endnu et skridt i retning af flere grønne løsninger. 
 
- Vi fjerner udgiften med billetkøb til cykler, du tager bare frit cyklen med, når du kører med bus eller lokaltog. Nogle vil også have glæde af at benytte bussen om morgenen og tage cyklen hjem om eftermiddagen, så er dagens motion pludselig en del af den daglige transport, siger Peter Bring Larsen, der er formand for Guldborgsund Kommunes Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg.
 
Forsøget er en del af Region Sjællands initiativ "Fremtidens Kollektive Trafik". Her undersøger regionen om en koordineret indsats på tværs af økonomi og kommunegrænser flytter flere borgere over i den kollektive transport og om det øger tilfredsheden med mobiliteten i den kollektive transport.
 
- Skal Region Sjælland også i fremtiden være en regionen med høj mobilitet og sammenhængskraft, skal vi have flere passagerer i det kollektive transportsystem. Vi skal gøre det nemt og attraktivt for vores borgere og pendlere at tilvælge bus og tog fremfor f.eks. den private bil. I Region Sjælland arbejder vi målrettet på at styrke fremtidens kollektive trafik. Her er det afgørende, at vi får afprøvet fleksible løsninger - som for eksempel fri cykelmedtag - for at se, om det giver flere passagerer og højere mobilitet, siger Peter Jacobsen, der er formand for Region Sjællands Udvalg for Regional Udvikling.
 
Hos trafikselskabet Movia ser man frem til finde ud af, hvordan borgerne i området og turisterne tager imod lokalt fri cykelmedtagning.
 
- At kunderne nu kan tage cyklen med for 0 kr. i de to kommuner vil forhåbentlig give flere lyst til at lade bilen stå lidt oftere og hoppe på bussen og Lollandsbanen i stedet. Vi ved, at mange kunder faktisk nyder, at de kan overlade ansvaret for kørslen til en professionel chauffør. Og så er det jo også bedre for miljøet og sundere end at sidde bag rattet i bilen. Så vi håber, at vi også vil se nye kunder undervejs i forsøget, siger Camilla Struckmann, der er kommunikationsdirektør i Movia.
 
Udover at tiltrække nye lokale kunder er det også ambitionen, at det skal være et attraktivt tilbud til turisterne, som får forbedret muligheden for at komme rundt til udflugtsmål i Guldborgsund og Lolland kommune.
 
Der indføres en begrænsning i lokaltog på hverdage mellem klokken 6.30 til klokken 8.00, hvor man ikke må have cykel med. Det skyldes alene, at morgenafgangen fra Nakskov Station er meget benyttet af primært områdets unge, som er på vej til uddannelse. Så her prioriteres det at have plads til kunderne frem for cykler. 
 
Forsøget evalueres løbende. Evalueringen omfatter både hvor tilfredse kunderne er med den frie cykelmedtagning, og hvordan det fungerer for kunderne at kombinere cyklen med bus og tog. 
 
 
Fakta om forsøget:
  • Forsøget med at tilbyde fri cykelmedtagning løber i to år fra 15. juli 2020
  • Der er ingen udgifter for Lolland og Gulborgsund Kommuner eller Region Sjælland ved forsøget. Men de to kommuner og regionen vil gå glip af cykelbilletindtægter. Trafikselskabet Movia forventer, at det drejer sig om ca. 120.000 kroner i hele forsøgsperioden
  • Forsøget evalueres efter to år med en opfølgning af, hvor tilfredse kunderne er med den frie cykelmedtagning, og med at kombinere cyklen med bus og tog. Evalueringen gennemføres af Movia sammen med de to kommuner og Region Sjælland


Mobilitet

SENESTE NYT