NYHEDER 29. MAR 2019 KL. 10:00

Milepæl for eldrift: Den 14. april sættes elbusserne i drift i Roskilde

Af: Mikael Hansen

Den 14. april sættes elbusserne i drift i Roskilde
Tim Valbøll, direktør i Umove, med en stribe Youtong busser i baggrunden.

Umove, Movia og Roskilde Kommune står bag den første milepæl i 2019 for kollektiv trafik. Datoen er den 14. april. Den dag sættes 17 elbusser i drift i bybustrafikken i Roskilde.


Der er gode grunde til at fremhæve den 14. april 2019 er, for der er tale om en stort gennembrud for elbusser i Danmark. Nu er det slut med demonstrationsprojekter, elbusser går i drift på almindelige vilkår. Umove har vundet kontrakten på elbusserne i Roskilde efter en udbudsrunde, som grundlæggende var helt almindelig, men som alligevel var usædvanlig, fordi den for første gang også inkluderede ladeudstyret til elbusserne.

”Der var tale om en udvidet kvalitetsmodel, hvor det ikke kun bussen blev evalueret, men også ladeudstyret spillede en helt central rolle”, forklarer Tim Valbøll, direktør i Umove Øst. ”Det var første i udbuddets tredje forhandlingsrunde, at det endelig gik op for os, at vi kun kunne opnå maksimale kvalitetspoint ved at byde med et elbuskoncept med natopladning. Kun på den måde kunne man undgå opstilling af ladeudstyr i byen. Det var en væsentlig pointe i kvalitetsmodellen, som vi så den, og det viste sig, at vi vurderede rigtigt.”

Og hvem kunne levere busser og ladeudstyr til det koncept?

Umove valgte at springe ud på det dybe vand og vælge kinesiske Yutong som leverandør.

Så meget stod allerede klart i marts 2018, men siden har der været meget stille om projektet.

Et besøg på Umoves nye busanlæg i Marbjerg i den østlige Roskilde i den første uge af marts har kastet nyt lys over projektet.

Nyt busanlæg i Marbjerg i det østlige Roskilde
Der skal 17 busser i drift den 14. april. Umove har valgt at købe 20 elbusser, så der er tre busser i reserve. Busserne er ankommet – de blev afskibet fra Kina kort efter nytår og blev efter en 7 ugers sejltur losset i Bremerhaven i Tyskland for få uger siden. Herefter gik turen til Roskilde på blokvogne. Imens er Umoves busanlæg blevet bygget, samme type bygning som hos Umove i Sønderborg med to værkstedsspor, en vaskehal samt kontor- og personalefaciliteter.  Og så er den omfattende ladeinfrastruktur blevet forberedt: 10 ladestandere er klar til montering, hver til to busser. På dagen for besøget blev den første af to store akkumulatorenheder leveret. De skal forsyne standerne med strøm.

”Busserne skal fortrinsvis oplades om natten, og Umove har indgået en god aftale med vores elleverandør OK om billig strøm om natten”, fortæller Tim Valbøll. ”Nogle få busser i de længste vognløb skal dog køre tilbage til anlægget i dagtimerne og lade op.”

Det tager mellem to og fire timer at lade en elbus op.

”Det er et vigtigt element i konceptet, at bussernes batterier under normale omstændigheder ikke må blive helt afladet”, siger han. ”Det er også et spørgsmål om driftssikkerhed. Bussen skal altid have strøm til at køre hjem til busanlægget.”

Umove  køber strøm på grønne certifikater, der garanterer, at strømmen er produceret med vedvarende energi.

 

Miljøvenlighed i flere dimensioner

Portalen kollektivtrafik.dk vil i en kommende artikel gå tæt på elbussernes teknik, sikkerhed og miljøegenskaber. Her skal blot nævnes, at busserne er helt emissionsfri. Desuden er støjniveauet meget lavere end i en dieselbus – både inde i bussen og udenfor.

Eldriften har en langt større energieffektivitet end nogen former for eksplosionsmotorer kan opnå. Eneste ”udslip” er et varmetab fra elmotoren samt energi til den nødvendige køling. I det store miljøregnskab skal strømmens energitab under transmission dog også medregnes. Og så er det helt afgørende, hvordan strømmen er produceret.

Der er også en miljøfaktor i den daglige busdrift:

”Alle buschauffører er i dag trænede i energibesparende køreteknik i en dieselbus”, siger Tim Valbøll. ”Køreteknikken får en ekstra betydning i elbusserne. Der er ingen gearkasse og elmotoren har en høj accelerationsevne. Men netop dette skal chaufførerne lære at håndtere på en hensigtsmæssig måde. Hvis man kører for hårdt i en elbus, stiger energiforbruget dramatisk. Så vi får brug for ekstra træning i køreteknik i Roskilde. Køreteknikken skulle nødig sætte miljøfordelene eller sikkerheden over styr. Naturligvis ønsker Umove, at elregningen holdes på et så lavt niveau som muligt, men en rolig og sikker fremdrift giver også en bedre oplevelse for kunderne, og det ønsker vi i høj grad”

 

Sikkerhed

Elbusserne kræver også en række særlige sikkerhedstiltag, bl.a. i forhold til brandsikkerhed. Tim Valbøll forklarer:

”Hvis batterierne i en elbus bryder i brand, er det meget vanskeligt at slukke ilden – og slet ikke med vand. Det betyder også, at når en elbus er på værksted, tager vi vores forholdsregler, hvis en nødsituation skulle opstå. Ligesom vi har dialog med lokale myndigheder om, hvorledes vi håndterer nedbrud mv. uden for busanlægget. Men man skal huske på, at der er tale om velafprøvet batteriteknologi, så vi er ikke mere bekymrede, end vi er med en dieselbus”

Vi uddybet også sikkerhedsspørgsmålene i den kommende artikel om Yutongbussens teknik.

  

Ud på det dybe vand med en kinesisk leverandør

”Det har været en speciel oplevelse at samarbejde med den kinesiske Yutong-fabrik”, fortæller Tim Valbøll. ”På den ene side er Yutong utrolig ambitiøs, på den anden side er der kulturelle forskelle, som har vist sig mange steder i processen. Men det er forventeligt. Det er første gang Yutong skal levere en bus til det danske marked, som har høje krav til både driftssikkerhed og kvalitet”

Som eksempel bruger Tim Valbøll udtrykket ”nationale og internationale regler”.

”Vi har flere gange haft drøftelser om, hvordan reglerne for godkendelse af busser er i Danmark versus internationalt. Det har ved flere lejligheder været nødvendigt at fastholde, at Danmark på flere områder har højere krav til sikkerhed end i andre lande” siger Tim Valbøll.

Han glæder sig over, at vinderen i sidste ende blev Yutongs professionalisme og store ambitioner på det vestlige marked. Han er også glad for samarbejdet med Movia på dette område. Busserne endte med at blive godkendt af Movia helt efter tidsplanen.

”Det sidste skal man ikke undervurdere: Når Yutong kan levere busser til Movia, ligger det vesteuropæiske marked åbent for dem. Movias krav til busser er kendt for at være blandt de skrappeste overhovedet”, konstaterer Tim Valbøll.

 

En tur omkring Island og Frankrig samt en computermodel af Roskilde

Yutong har et europæisk agentur, som er ejet af en islandsk forretningsmand. Det er ikke tilfældigt, for de allerførste ca. 25 Yutong elbusser i Europa har kørt på Island og i Frankrig siden 2016.

Agenturet har stillet rapporter om de Islandske og franske erfaringer og effektmålinger til rådighed for Umove. Og det har været en vigtig baggrundsviden for valget af Yutong-busserne. Et vigtigt element var bl.a. bussernes performance i det kolde islandske klima, og her har der ikke vist sig problemer.

Tim Valbøll forklarer:

”Et eksempel på Yutongs udviklingsaktiviteter er, at de valgte at bygge en computermodel af ruterne i Roskilde incl. vejkvalitet, nordeuropæiske klima, passagertal og meget andet. Herefter lod de to af deres busser køre 6000 kilometer i modellen. Ud fra den beregnede slitage på busserne, blev busserne modificeret, så de bedre kunne klare de konkrete belastninger.”

 

Alt det, som ingen ved endnu

Selv om Umove har forberedt sig virkelig godt, kan der jo ske uventede ting, når en ny teknologi skal tages i brug i fuld skala.

”Vi regner selvfølgelig med, at de 17 elbusser alle kører fra den 14. april, men der kan jo ske uventede ting, så vi har en aftale med Movia og Roskilde Kommune om, at der kan komme til at køre enkelte dieselbusser i den første periode”, siger Tim Valbøll.

-----------------------------------------------------------------

Fakta: Yutong er verdens største busfabrik

Den kinesiske busfabrik Yutong er placeret i millionbyen Zhengzhou i Henan provinsen, ca. 700 km sydvest for Beijing. Fabrikken kan producere op til 400 busser om dagen. Seneste produktions- og salgstal er på omkring 80.000 leverede busser i 2018. Ca. en tredjedel af disse var elbusser.

Det kinesiske hjemmemarked aftager mere end 80 pct. af Yutongs busser. I hjembyen Zhengzhou er der ca. 6000 bybusser i drift. Hele den nuværende busflåde af dieselbusser forventes udskiftet med elbusser i løbet af 2019.

Yutong satser stort på det vestlige busmarked. Produktionslinjen til vestlige kunder drives helt separat, og der ofres store summer på at opfylde de vestlige kvalitetskrav, som er noget højere end kravene på det kinesiske marked.

 

 

 

 

 Elbusser til Roskilde

Torsdag 28. marts 2019 KL. 11:00
Fotograf: Mikael Hansen
Fra besøg på Umoves nye busanlæg i det østlige Roskilde

Se alle billeder...