NYHEDER 27. JUL 2020 KL. 15:00

EU-Rådet: Den grænseoverskridende kollektiv trafik skal være sikker i covid-tiden

Af: kollektivtrafik

Som led i EU's reaktion på covid-19-pandemien har EU’s Ministerråd vedtaget en række konklusioner, der tager sigte på at genoprette passagerers og arbejdstageres tillid ved at minimere risikoen for infektion i grænseoverskridende kollektive passagertransportsystemer


I konklusionerne fremmer EU-Rådet en række grundlæggende hygiejneforanstaltninger og foranstaltninger til bekæmpelse af infektioner, som ifølge EU-Rådet bør finde anvendelse på alle grænseoverskridende kollektive transporttjenester.

Foranstaltninger omfatter blandt andet:

  • fysisk afstand eller, hvor dette ikke er muligt, brug af masker
  • øget brug af digitale billetsystemer og digital billetkontrol
  • overholdelse af høje standarder for cirkulation af frisk luft og rene transportmidler

EU-Rådet opfordrer også EU-Kommissionen og EU’s medlemsstater til fortsat at koordinere anvendelsen af retningslinjerne og henstillingerne for transport vedrørende covid-19, der er vedtaget på nationalt plan og EU-plan.

 

Interesserede kan læse mere her:

Corona

SENESTE NYT