NYHEDER 12. FEB 2019 KL. 15:35

Metroselskabet: Der er risiko for en forsinket åbning af Cityringen

Af: kollektivtrafik

Metro-selskabet peger i sin februar-status på, at Metrobyggeriet har rundet endnu en milepæl, da der - udover at være skinner hele vejen rundt på Cityringen - også er lagt skinner på hele Nordhavnslinjen. Der er opsat perrondøre og lavet hovedtrapper på alle stationer. Men når det drejer sig om det mere overfladiske arbejde med at færdiggøre eksempelvis vægbeklædning og ovenlys på en række stationer, kunne Metro-selskabet i januar notere et fald i aktiviteten på de arkitektoniske arbejder, hvilket øger risikoen for forsinkelser

For at rette op på det forhold, har Metroselskabet indgået en aftale med hovedentreprenøren CMT om at øge bemandingen for at indhente den tabte fremdrift.


Arbejdet med indretningen af stationerne er et af flere risikoområder, som følges med særlig opmærksomhed af Metroselskabet. Bemandingen og dermed fremdriften en på området var i december reduceret i forhold til de foregående måneder. Det forhold blev umiddelbart tilskrevet juleferien, men Metroselskabet havde alligevel øget fokus på CMT’ ressourceindsats og fremdrift på området i begyndelsen af 2019. Metroselskabet kunne konstatere, at den forudsatte hurtige opmanding efter nytår ikke havde fundet sted.


Efter er en række drøftelser mellem CMT og Metroselskabet er parterne nået frem til en løsning for at nå op på den nødvendige bemanding og fremdrift.
Aftalen fastholder den gældende tidsplan. Hertil kommer, at der er tilføjet betydelige sanktioner relateret til den løbende overholdelse af fremdriften på området. Metroselskabet oplyser videre, at de tidskritiske arkitektoniske arbejder fortsat skal følge den hidtidige tidsplan.


Selv om den samlede tidsplan for færdiggørelsen således fastholdes, vurderer Metroselskabet, at risikoen for forsinkelse er øget betydeligt som følge af den tabte produktion hos CMT.


Den tabte produktion har også forsinket transportentreprenørens arbejde. Hertil kommer, at det vil tage lidt tid at komme op på fuld fremdrift.


Metroselsabet peger på, at CMT har et betydeligt incitament til at nå tidsplanen på grund af risikoen for betydelige dagbøder og sanktioner. Derfor fastholder selskabet tidsplanen for Cityringen der fortsat er baseret på, at projektet skal være afsluttet i slutningen af juli. Metroselskabet forventer at kunne udmelde et åbningstidspunkt, når selskabet har vurderet, om de planlagte milepæle i slutningen af marts og april er nået. Efter dette tidspunkt vil selskabet kunne melde et forventet åbningstidspunkt ud - med forbehold for den endelige sikkerhedsgodkendelse.


 


 


 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE