NYHEDER 5. DEC 2018 KL. 11:27

Den samlede rejse: Det første eller sidste stykke vej med kollektiv trafik på Fyn

Af: Mikael Hansen

Det første eller sidste stykke vej med kollektiv trafik på Fyn

FynBus’ teletaxitilbud er individuel kørsel fra adresse til adresse. Det hidtidige tilbud er nu udvidet med en visning i Rejseplanen af teletaxiture fra gadedøren til et busstoppested eller omvendt. Det er første trin i implementeringen af projektet ”Den samlede Rejse”.

 

I realiteten har man i adskillige år kunnet kombinere teletaxi og busture på Fyn. Det nye er, at Rejseplanen nu kan vise det første eller sidste stykke af rejsen og prisen for rejsen. Rejseplanen viser kun teletaxi i de områder, hvor tilbuddet er en realitet. Det tilbud vises, når der ikke er mulighed for at køre med bus eller tog. Teletaxituren vises som en tur til eller fra et større stoppested eller som en tur fra gadedør til gadedør. FynBus har udpeget en række stoppesteder som omstigningspunkter.

Den nye mulighed for at vise telekørsel i Rejseplanen har sin baggrund i projektet ”Den samlede Rejse”, hvor udviklingsselskabet Flexdanmark i samarbejde med Rejseplanen og de enkelte trafikselskaber har arbejdet med den tekniske løsning, som har gjort det muligt at vise teletaxiturene på Rejseplanen. På Fyn er det endnu ikke muligt at betale teletaxi med Rejsekort.

 

Telekørsel

På Fyn vises telekørsel kun i de kommuner, der har telekørsel som et almindeligt tilbud.

”Næsten alle kommuner på Fyn tilbyder telekørsel”, siger kommunikationschef Martin Krogh, FynBus. ”Odense er den mest markante undtagelse, men her dækker bybuskørslen stort set hele kommunen. Langeland Kommune har heller ikke telekørsel. Tilbuddet om telekørsel er lidt forskelligt i de enkelte kommuner, blandt andet i forhold til driftsperioderne.”

”Det behøver man nu ikke at tænke så meget på som kunde. Man skal blot bruge Rejseplanen. Den vil vise muligheden for teletaxi til og fra bussen lige præcis der, hvor tilbuddet findes”, fastslår Martin Krogh.

FynBus’ telekørsel ligner FlexTur temmelig meget, men er udformet en smule anderledes. Det er de enkelte kommuner, der fastlægger detaljerne i tilbuddet indenfor visse rammer.

”Telekørslen har faste zonepriser og er knyttet tættere til bustrafikken end Flextur”, forklarer Martin Krogh.

Telekørsel egner sig bedst til rejser, der planlægges i god tid. Turen eller turene med teletaxien skal nemlig bestilles mindst to timer i forvejen. Tilbuddet om kørsel de sidste eller første stykke kan bruges til både lokale rejser og til rejser mellem landsdelene, forudsat at trafikselskabet i den anden ende også har tilbuddet.

 

Udpegede stoppesteder

FynBus har udpeget nogle faste stoppesteder til omstigningssteder mellem teletaxi og bus.

”Der er udpeget forholdsvis få stoppesteder i hver kommune, og det vil være dem, der vises i Rejseplanen”, siger Henrik Jessen Christensen. ”Vi har valgt nogle stoppesteder med rimeligt gode ventefaciliteter, og det er tanken, at netop disse stoppesteder skal prioriteres højt, når kommunerne foretager forbedringer.”

Rejsetiden med teletaxi er angivet som en foreløbig rejsetid – typisk med rigelig tid langt ind. Den endelige rejsetid bliver fastlagt og oplyst ved bestillingen af teletaxituren.

 

Priser og betaling

En kollektiv rejse, som bruger det nye tilbud fuldt ud, består af en teletaxitur fra gadedøren til ét af de faste stoppesteder, derefter en bustur, evt. omstigning til andre busruter eller tog, og så ender rejsen med endnu en teletaxitur.

Se et eksempel på sådan en rejse beskrevet i detaljer i artiklen ”Fra Snave til Snave med teletaxi og bus”.

Rejseplanen viser i forbindelse med søgningen en samlet pris.

”Og den er desværre forkert i den foreløbige version af opsætningen, som er i drift lige nu, da prisen på forsiden med søgeresultater stadig kun indeholder bus/tog-prisen”, fortæller Henrik Jessen Christensen. ”Den rigtige pris får man ved at trykke på knappen ”Køb Billet”. Betalingen for teletaxiturene kun kan ske gennem FynBus’ telekørselsmodul, det vil sige at man skal registrere sig som bruger og registrere et betalingskort. Busturen kan derimod betales med rejsekort, pendlerkort eller med kontantbillet. Snart kan man også betale for telekørsel bestilt via Rejseplanen med sit pendlerkort.”

Henrik Jessen Christensen fortæller, at trafikselskabet Sydtrafik er i gang med at teste rejsekortløsningen til ”Den samlede Rejse”. Den vil formentlig senere blive udbredt til FynBus og de øvrige trafikselskaber.

Teletaxiløsningen/Plustur kan også anvendes til lange rejser på tværs af landet – og trafikselskaber. Her er det særlig vigtigt, at både rejsetid, bestillingsform og pris er meget tydelig. Hvad sker der f.eks. hvis toget eller bussen er forsinket på en rejse fra Nordjylland til Fyn, hvor der er bestilt teletaxi?

”Indtil videre er det passagerens eget ansvar at holde øje med tiden på bus/tog-delen af rejsen, og vi opfordrer kunden til at ringe til vores bestillingscentral, hvor tiderne ikke ser ud til at kunne holde, men FynBus og de øvrige trafikselskaber arbejder også på en metode til bedre at holde øje med både bus- og teletaxidelen af passagerens rejse, så vi selv kan gribe ind, når der er behov for det”, siger Henrik Jessen Christensen.

 

Implementeringen på Fyn

Tilbuddet om telekørsel i Rejseplanen blev på Fyn først testet i Faaborg-Midtfyn Kommune i februar.

”Testen gik så godt, at vi hurtigt udbredte løsningen til alle kommuner med telekørsel”, fortæller Martin Krogh. ”Indtil videre holder vi en lav profil. Der er nogle tekniske detaljer, der skal helt på plads først. Men efter nytår starter vi en stor kampagne, der først og fremmest vil gå på, at Rejseplanen nu rækker helt hjem til din gadedør – hvis du bor udenfor de store byer.”

Henrik Jessen Christensen fortæller, at hele telekørselskonceptet skal justeres i løbet af det næste års tid på baggrund af det nye tilbud. Det gælder blandt andet fastlæggelse af et afstandskriterium. Hvor langt skal du bo fra et busstoppested for at kunne bruge det nye tilbud?? Pris- og betalingsmulighederne skal også gennemgås og eventuelt revideres.

”Indtil videre har det været under 1 procent af vores teletaxibestillinger, der er bestilt via Rejseplanen”, slutter Henrik Jessen Christensen.

 

Løsningen for kollektiv trafik i landområder

Teletaxi eller Plustur til det første eller sidste stykke af en kollektive rejse kan med rette ses som en vigtig og permanent løsning på den kollektive trafikforsyning i tyndt befolkede områder. Én af de vigtigste kvaliteter er, at løsningen er behovsstyret – den aktiveres kun, når der er brug for den.  Succesen kan nu og i fremtiden derfor ikke måles på antal ture, men snarere på at konkrete transportbehov kan dækkes.

Trafikselskaberne har siden de blev dannet for kanp 40 år siden bøvlet med kollektiv trafik i landområderne – med tomme busser og utilfredse borgere. Dette bøvl burde være slut nu.

Men selvfølgelig er der også her en slange i paradiset. Det er økonomien. Teletaxi og Plustur er relativ dyre løsninger, og det nye tilbud overvåges nøje af kommunerne, som er dem, der i sidste ende skal betale regningen. Hvis alt for mange bruger ordningen, kan det ende med lokale eller generelle justeringer, som forringer tilbuddet. De lokale forskelle i Teletaxi- og Plustur-ordningerne kan let føres til nye uønskede takstparadokser. Den lokale kontrol over teletaxi/Plustur kan på sigt komme på konfrontationskurs med ønskerne om en ensartet landsdækkende ordning.

Sammenlagt er der dog grund til at ønske trafikselskaber, kommuner og borgere tillykke med den nye mulighed for kollektive rejser for dem, der bor langt fra en station eller et stoppested.

 Fra Snave til Snave med teletaxi og bus

Onsdag 5. december 2018 KL. 11:00
Fotograf: FynBus og Rejseplanen
Eksempel på den samlede rejse på Fyn

Se alle billeder...

SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE