NYHEDER 13. NOV 2019 KL. 13:04

DSB kører mod forventet nul-resultat for 2019

Af: kollektivtrafik

Landets største togoperatør, DSB, har efter årets første ni måneder realiseret et resultat på minus 31 millioner kroner. Resultatet for såvel tredie kvartal som for årets første ni måneder ligger på linje med forventningerne om et nul-resultat for 2019


Kort fra kvartalsrapporten:

  • Høj punktlighed for S-tog, mens punktligheden for Fjern- & Regionaltog fortsat er udfordret
  • Resultatet for såvel tredie kvartal som for årets første ni måneder er på linje med forventningerne om et nul-resultat for året
  • Lille stigning i antal solgte rejser sammenlignet med sidste år
  • Salget af Orange- og Orange Fri-billetter sætter nye rekorder
  • Øget markedsandel over Storebælt i tredie kvartal
  • Indkøb af ny elektrisk togflåde følger planen
  • Genåbning af restaureret og moderniseret Østerport Station

 

DSB realiserede som nævnt ovenfor et resultat før skat på minus 31 millioner kroner i årets første ni måneder. Det er 369 millioner kroner lavere end samme periode 2018. Resultatet i 2018 var positivt påvirket af avance på 267 millioner kroner fra salget af DSB’s kontorejendom på Kalvebod Brygge i København. Hertil kommer, at resultatet i 2019 er negativt påvirket af fratrædelsesomkostninger på 51 millioner kroner i forbindelse med en reduktion af administrative stillinger i 1. kvartal.

Korrigeret for poster af engangskarakter udviser resultatet for årets første 9 måneder et overskud før skat på 2 millioner kroner, hvilket er 115 millioner kroner lavere end i samme periode 2018, hvor resultatet korrigeret for poster af engangskarakter udgjorde 117 millioner kroner Det lavere resultat skyldes først og fremmest faldende passageromsætning, øgede omkostninger til reservedele til det aldrende togmateriel og stigende energipriser.

Faldet i passageromsætningen i forhold til samme periode 2018 udgør 49 millioner kroner, svarende til 1 procent. Nedgangen skyldes en væsentligt lavere gennemsnitspris på rejser over Storebælt, hvilket primært er drevet af et øget salg af Orange- og Orange Fri-billetter. Antal rejser udviste en svag vækst i årets første 9 måneder mod samme periode 2018.
I tredie kvartal er det øgede udbud af de konkurrencedygtige Orange-og Orange Fri-billetter faldet sammen med, at der har været en periode uden omfattende sporarbejder på landsdelstrafikken. Det har medvirket til, at DSB i tredie kvartal har vundet markedsandele i trafikken over Storebælt. DSB’s markedsandel udgjorde i slutningen af tredie kvartal 19,9 procent mod 18,8 procent ved udgangen af tredie kvartal 2018.

For tredie kvartal isoleret udgør resultat før skat korrigeret for poster af engangskarakter minus 43 millioner kroner mod et resultat på minus 13 millioner kroner i tredie kvartal 2018.
Resultatet for såvel tredie kvartal som for årets første 9 måneder er på linje med forventningerne om et nul-resultat for året.

DSB’s rentebærende gæld udgjorde 3.453 millioner kroner pr. 30. september 2019 og er nedbragt med 340 millioner kroner i forhold til 30. juni 2019.

Interesserede kan se kvartalsrapporten her:

 SENESTE NYT