NYHEDER 9. MAJ 2019 KL. 13:54

DSB kørte ud af første kvartal med et minus på 33 millioner kroner

Af: kollektivtrafik

DSB kørte ud af første kvartal med et minus på 33 millioner kroner

DSB’s resultat før skat for første kvartal i år blev et underskud på 33 millioner kroner, hvilket er 394 millioner kroner dårligere end samme periode i 2018. Kvartalsresultatet før skat er negativt påvirket af fratrædelsesomkostninger på 51 millioner kroner i forbindelse med en reduktion af administrative stillinger i marts, mens første kvartal sidste år var positivt påvirket af indtægter på 267 millioner kroner fra salget af DSB’s kontorejendom på Kalvebod Brygge i København

Korrigeret for poster af engangskarakter udviser resultatet for første kvartal et overskud på 20 millioner kroner. Det er 94 millioner kroner lavere end i samme periode i 2018, hvor resultatet korrigeret for poster af engangskarakter udgjorde 114 millioner kroner. Resultatet for første kvartal er præget af stagnerende indtægter samt stigende omkostninger. Forberedelse af kommende togmaterielanskaffelser og gennemførelse af en flerårig digitaliseringsplan samt almindelig løn- og prisudvikling har betydet øgede omkostninger. Resultatet er ifølge DSB på linje med forventningerne for året om et nul-resultat.

Passageromsætningen lå i årets første kvartal på niveau med første kvartal 2018. DSB oplyser, at selskabet samlet set sælger flere billetter. Som følge af en målrettede strategi med at øge udbuddet af billige Orange- og Orange Fri-billetter sker salget dog til en lavere gennemsnitspris pr. rejse.

DSB’s rentebærende gæld udgjorde 3.784 millioner kroner pr. 31. marts 2019 og er nedbragt med 76 millioner kroner i forhold til 31. december 2018 og med 619 millioner kroner i forhold til første kvartal sidste år.

 

Interesserede kan læse DSB’s kvartalsrapport for første kvartal 2019 her: