NYHEDER 1. MAR 2023 KL. 15:03

EU-Kommissionen foreslår ændringer på kørekortområdet

Af: kollektivtrafik

EU-Kommissionen har fremlagt forslag om kørekort, grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafikforseelser samt et forslag om frakendelse af førerretten


De tre forslag til lovgivning er:

  • Forslag om kørekort/førerbeviser: Forslaget omfatter digitalisering af førerbeviser, længere gyldighedsperiode, tilpasning af prøver og køreskoleprogrammer - eksempelvis miljøvenlig kørsel og øget fokus på bløde trafikanter - standarder for lægeundersøgelser og systematisk, hyppige undersøgelser af førere over 70
  • Forslag om udveksling af oplysninger: Forslaget vil udvide listen over trafikforseelser, der får konsekvenser på tværs af grænserne - blandt andet manglende overholdelse af afstanden til forankørende og farlige overhalinger. Forslaget vil også indføre platform med færdselsreglerne i alle medlemsstater og muligheden for onlinebetaling af alle bøder for trafikforseelser
  • Forslag om frakendelse af førerbevis: Kørsel i spiritus- eller narkotikapåvirket tilstand og forseelser, der fører til død eller legemsbeskadigelse, vil medføre frakendelse af førerretten i hele EU. Det land, hvor forseelsen blev begået, skal anmode den pågældende førers hjemland om at sørge for, at førerretten frakendes

Interesserede kan læse mere her: