NYHEDER 25. JUN 2024 KL. 15:04

Expresbus mellem Asaa og Aalborg stopper nye steder

Af: kollektivtrafik

Expresbus mellem Asaa og Aalborg stopper nye steder

Som led i en mere optimal drift af den kollektive trafik forbedres expresbusnettet flere steder i det nordjyske. Det gælder blandt andet rute 974X, der kører mellem Aalborg og Asaa via Hjallerup og Dronninglund. Der etableres blandt andet to nye stoppesteder i Hjallerup, og 974X kommer til at køre hver time alle dage, mens der også kommer afgange om natten efter fredag og lørdag. Til gengæld nedlægges rute 74 mellem Aalborg og Dronninglund, da denne strækning dækkes af expresbus 974X


Expresbus 974X kommer til at køre mellem de nævnte byer i begge retninger med 56 afgange på alle hverdage, 34 afgange lørdage og 30 afgange søndage. I dag er der 24 afgange med rute 974X på alle hverdage og ingen i weekenderne.

Derudover kommer der to nye stoppesteder i Hjallerup, mens otte eksisterende stoppesteder på strækningen mellem Aalborg og Asaa opgraderes med blandt andet læskærme med lys, en buslomme, cykelparkering og infotavler.

- Når vi spørger vores kunder, hvad der er vigtigst for dem i forhold til den kollektive trafik, svarer de fleste, at det er busser, der kører med få stop, så man kommer hurtigt frem. Det er præcist det, som expresbusserne gør. De kører hyppigt mellem de større byer, hvor der også er det største kundegrundlag og dermed den største efterspørgsel på kollektiv trafik, siger Ole Schleemann, der er direktør for kunder og drift hos Nordjyllands Trafikselskab.

I forbindelse med udvidelsen af rute 974X nedlægges rute 74 mellem Aalborg og Dronninglund, da denne strækning dækkes af netop expresbussen. Det betyder, at landområdet mellem Dronninglund og Asaa fremover betjenes af Plustur, hvor man på bestilling bliver kørt fra en adresse til nærmeste stoppested, hvorfra man kan komme videre med en bus.

- Det er ganske enkelt ikke rentabelt eller fornuftigt, hverken økonomisk eller klimamæssigt, at fortsætte med at køre busser i fast rutedrift på strækninger, hvor der er meget få og ofte ingen passagerer. Her giver det meget bedre mening at køre efter behov, altså når kunderne selv aktivt bestiller kørsel med fx en Plustur. På den måde opretholder vi vores betjening i områder med få kunder, selv om det naturligvis kræver en vaneændring fra kundernes side. Det er vi meget bevidste om, siger Ole Schleemann.

På strækningen mellem Dronninglund og Asaa er det i gennemsnit kun hver fjerde bus, der bliver benyttet. Resten kører tomme rundt. De få kunder, der i dag benytter busserne, vil i stedet kunne benytte Plustur til nærmeste stoppested, når ændringerne træder i kraft.

- Der vil være nogle kunder, som mister den service det er at have en fast busforbindelse i nabolaget. Det er selvfølgelig beklageligt. Men vi bliver også nødt til at forholde os til passagertallene, og om det fortsat giver mening at blive ved med at tilbyde den samme service. Helt konkret ser vi på, om vi kan skabe mere mobilitet for flere for de samme penge ved at ændre på vores betjening af landområderne til fordel for at indsætte flere busforbindelser mellem de større byer, hvor der entydigt er det største kundegrundlag, siger Ole Schleemann.

Ruteomlægningen er et resultat af projektet Fremtidens Kollektive Trafik, som har til opgave at skabe mest mobilitet for flest mulige i Nordjylland for pengene. Beslutningerne om, hvordan projektet, og herunder også ruteomlægninger, skal udmøntes konkret, er truffet af de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland.

Ruteændringen af rute 74 og 974X træder i kraft 11. august.Mobilitet Rutekørsel