NYHEDER 30. JUN 2022 KL. 16:00

Fem danske infrastrukturprojekter modtager samlet 4,4 milliarder kroner i EU-støtte

Af: kollektivtrafik

EU’s medlemslande har på et møde tirsdag 21. juni godkendt EU-Kommissionens forslag til tildeling af støttemidler til europæiske infrastrukturprojekter. I den forbindelse får fem danske infrastrukturprojekter et samlet støttebeløb på 4,4 milliarder kroner


EU-midlerne kommer fra EU’s infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF), der i EU-budgetperioden 2021-2027 støtter anlæg af infrastrukturprojekter på det transeuropæiske transportnet (TEN-T). 

TEN-T har til formål at styrke det indre marked ved blandt andet at udvide eller helt fjerne flaskehalse og fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.

Den samlede ansøgningspulje, der fra dansk side kunne søges om støtte til ved seneste ansøgningsrunde, lå på omkring 18,5 milliarder kroner. Der har været stor konkurrence om EU-midlerne, hvor 103 ud af 317 ansøgninger er blevet godkendt til at modtage støtte.

Fem ud af 12 danske ansøgninger er blevet godkendt til støtte med et samlet støttebeløb på omkring 4,4 milliarder kroner. 

De danske støttemodtagere fordeler sig bredt inden for en række transportformer, ligesom både private og offentlige aktører er blevet tildelt støtte.

De største danske projekter, der modtager støtte er Femern Bælt-forbindelsen, som tildeles ca. 4 milliarder kroner i støtte til det videre arbejde med anlæg af sænketunnellen. Derudover får Banedanmarks signalprogram 164 millioner kroner i støtte til udskiftning af gamle signaler på det statslige jernbanenet med nye signalsystemer, der lever op til den europæiske standard, ERTMS.


Interesserede kan se en samlet oversigt over de danske projekter, der har modtaget støtte, ved at klikke her:

Infrastruktur