NYHEDER 23. SEP 2020 KL. 10:26

Femern Bælt-projektet er i fokus på retsmøder i Leipzig

Af: kollektivtrafik

Tirsdag 22. september begyndte de mundtlige retsmøder om den tyske godkendelse af Femern Bælt-tunnelen ved Forbundsforvaltnings-domstolen i Leipzig. De afsluttende mundtlige retsmøder gennemføres frem til 8. oktober


I begyndelsen af 2019 udstedte godkendelsesmyndigheden i delstaten Slesvig-Holsten den omfattende myndighedsgodkendelse for den tyske del af Femern-tunnelen. Femern A/S, der står for at anlægge den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, oplyser, at det er normalt, at der kommer klager imod delstaternes myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter. Klagerne over Femern-projektet bliver behandlet ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig.

- Vi er naturligvis meget tilfredse med, at vi nu også kan få en afslutning på den retslige del af den tyske godkendelsesproces. Vi går velforberedt ind til retsmøderne, men også med stor respekt for arbejdet i de kommende uger, siger Claus F. Baunkjær, der er administrerende direktør i det danske bygherreselskab Femern A/S.

Det statsejede selskab Femern A/S har til opgave at realisere statstraktaten mellem Danmark og Tyskland, og retssagen i Leipzig er sidste skridt, inden byggeriet kan gå i gang i Tyskland.

I Danmark er den primære byggeplads på Lolland byggemodnet og klargjort til det store anlægsprojekt. Anlægget af den store arbejdshavn i Rødbyhavn er ligeledes gået i gang, og arbejdet med tunnelelementfabrikken starter næste år. Femern-projektet er på forhånd planlagt, så anlægsarbejderne begynder på dansk side.

På den tyske side vil anlægsarbejderne starte, når der gives grønt lys fra Forbundsforvaltningsdomstolen. Det er der taget højde for i den samlede tidsplan for projektet.


Den 18 kilometer lange kombinerede jernbane- og vejtunnel, der kommer til at forbinde Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden på den tyske ø Fehmarn, er en gennem en anlægslov i Folketinget godkendt fra dansk side.


Femern Bælt-tunnelen ventes at stå færdig i 2029.Infrastruktur