NYHEDER 3. DEC 2019 KL. 09:00

Finanslovspartier prioriterer grønne busser og grøn taxikørsel

Af: kollektivtrafik

S-Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er med finanslovsaftalen enige om, at der skal udarbejdes konkrete forslag til, hvordan krav til omstilling til grønne busser og grøn taxikørsel kan accelerere omstillingen frem mod 2030. Aftaleparterne mødes i januar 2020 og drøfter de konkrete forslag til krav på baggrund af et oplæg fra regeringen


Aftaleparterne er endvidere enige om at prioritere en pulje til grønne busser. Puljen udmøntes af aftaleparterne i Transport- og Boligministeriet og skal understøtte og accelerere omstillingen frem mod grønne busser. Der afsættes en pulje på 75 millioner kroner i 2020.

 

 SENESTE NYT