NYHEDER 13. JUL 2021 KL. 09:00

Statistik: Flere familier har fået flere biler

Af: kollektivtrafik

Koncentrationen af arbejdspladser, offentlig service og indkøbsmuligheder med videre i de større bysamfund har betydet ændringer i transportbehovet hos mange familier. En stor del af dem har løst problemet ved at anskaffe sig en ekstra bil. Det viser en ny statistik fra Danmarks Statistik


Antallet af familier med rådighed over flere biler var ved årsskiftet 2020/2021 steget til 554.400 mod 402.600 familier for 10 år siden. Det svarer i dag til, at 17,9 procent af alle familier råder over flere biler mod 14,1 procent for 10 år siden. I de fire jyske kommuner Rebild, Hedensted, Skanderborg og Favrskov har over 30 procent af familierne to eller flere biler. Det er i det hele taget jyske kommuner, der har oplevet den største vækst i andelen af familier med flere biler.

Ud over koncentrationen af arbejdspladser, offentlig service og indkøbsmuligheder med videre i de større bysamfund har tilgængeligheden til offentlig transport ifølge Danmarks Statistik også betydning for, om man anser en bil mere for at være nødvendig for at løse ændringer i transportbehovene.

Danmarks Statistik henviser til en ny analyse, der viser, at flere familier har bil i områder med lavt serviceniveau af offentlig transport end i områder med højt eller meget højt serviceniveau.

Seks ud af ti familier råder over bil
Antallet af familier med én eller flere biler - person-, vare- eller firmabil - er samlet set vokset med 233.800 siden 2011. Dermed råder 62,3 procent af familierne i dag over bil mod 59,6 procent i 2011. Mens antallet af familier med én bil er steget med 82.000 eller 6,3 procent, er antallet af familier med to eller flere biler steget med 151.800 eller 37,7 procent.

Danmarks Statistik peger på, at der er stor forskel på bilrådigheden kommunerne imellem. I Hovedstadsområdet og de største byer har under 60 procent af familierne bil. I en række kommuner rundt om de største byer - blandt andet Rebild syd for Aalborg og Favrskov nord for Aarhus - er det derimod otte ud af ti familier, der har bil.

Familier med høj bilrådighed
Familierne med høj bilrådighed har derudover en række ofte sammenhængende karakteristika (opgjort pr. 1. januar):

  • De er parfamilier med børn. 90 procent havde bil i 2021
  • De er topledere. 90 procent af familierne havde bil i 2020
  • De har flest penge til forbrug. 88 procent af familierne i den højeste decilgruppe - det vil sige de 10 procent af familierne, der har flest penge til forbrug - havde bil i 2020
  • De bor i parcelhuse. 84 procent af familierne havde bil i 2020
  • De bor i bysamfund med færre end 2.000 indbyggere eller i landdistrikter. 77-80 procent havde bil i 2020


Familier med lav bilrådighed
På tilsvarende vis har familierne med lav bilrådighed en række karakteristika, der også ofte hænger sammen (opgjort pr. 1. januar):

  • De har færrest penge til forbrug. 14 procent af familierne i den laveste decilgruppe - det vil sige de 10 procent, der har færrest penge til forbrug - havde bil i 2020
  • De er førtidspensionister. 36 procent af familierne havde bil i 2020
  • De bor i etageboliger. 39 procent af familierne havde bil i 2020
  • De er enlige uden børn. 40 procent har bil i 2021
  • De bor i hovedstadsområdet eller i byer med over 100.000 indbyggere. 42-48 procent havde bil i 2021

(Kilde: Danmarks Statistik)Mobilitet