NYHEDER 25. NOV 2019 KL. 12:56

Flere rejser med Letbanen i Aarhus

Af: kollektivtrafik

De seneste passagertællinger for Letbanen viser en væsentlig stigning i passagertallet i forhold til andet kvartal. Det viser den opgørelse, som Midttrafik har foretaget for tredie kvartal


Ifølge Midttrafiks opgørelse har der siden sommerferien været cirka 100.000 passagerer med Letbanen om ugen i gennemsnit. På en hverdag i efteråret rejser der cirka 18.000 passagerer på den samlede strækning. Det samlede passagertal for tredie kvartal inklusiv skolernes sommerferie er opgjort til cirka 1,2 millioner passagerer.

Passagertallet er opgjort på baggrund af automatiske tællinger, en manuel hverdagstælling og rejsekortdata.

- Når vi ser tilbage på de problemer, der har været med Letbanen i 2019, er vi godt tilfredse med, at så mange kunder alligevel rejser med Letbanen. Det var forventet, at vi ikke ville nå de tidligere prognoser på 9 millioner årlige rejser på grund af ændringer i forudsætningerne for prognosen. For eksempel er byudviklingen i Lisbjerg, Nye og Skejby endnu realiseret, siger Ole Sørensen, der er planchef hos Midttrafik.

Midttrafik kan på baggrund af tællingerne i andet og tredie kvartal konstatere, at andelen af rejsekortrejser på Letbanen ligger væsentligt over andelen i den sammenlignelige bustrafik. Det betyder, at passagertallet for første kvartal med stor sandsynlighed har været overvurderet.

Udviklingen i passagertal opgjort på månedsbasis ved opregning af rejsekortdata. Passagertallet i juli ligger naturligt lavt på grund af sommerferie, mens passagertallet topper i september. Rejsekortdataene viser, at passagertallet for oktober (fjerde kvartal) er lavere på grund af efterårsferien og driftsforstyrrelser i begyndelsen og i slutningen af måneden.