NYHEDER 12. SEP 2023 KL. 11:08

Flere rejste med tog i 2022

Af: kollektivtrafik

Flere rejste med tog i 2022
(Kilde og grafik: Danmarks Statistik)

I 2022 steg antallet af passagerer på det danske jernbanenet til 302 millioner, hvilket svarer til en stigning på 42,6 procent i forhold til året før. Det fremgår af den seneste statistik over togpassagerer fra Danmarks Statistik. Det fremgår også af statistikken, at 2022-tallet ligger ti procent over passagertallet i 2018


Danmarks Statistik peger på, at den markante stigning kommer efter de to år - 2020 og 2021 - hvor antallet af passagerer var stærkt påvirket af restriktionerne som følge af COVID-19 - nedlukninger, reducerede pladser i togene og mere hjemmearbejde. Statistikken viser, at stigningen i passagertallet i 2022 gjalt for alle banekategorier.

Antallet af togrejsende steg mest på det ordinære banenet
Den relativt største stigning i antallet af passagerer i 2022 var for den ordinære togdrift på 47,9 procent, hvilket svarer til en stigning på 24 millioner passagerer. Den ordinære togdrift dækker den internationale trafik, den landsdækkende trafik over Storebælt samt den regionale togtrafik i både Øst- og Vestdanmark.

Danmarks Statistik peger på, at selvom den ordinære togdrift oplevede den største stigning, lå antallet af passagerer i denne kategori i 2022 stadig 10,4 procent.under niveauet i 2019 - det seneste hele år inden corona-virussen kom til Europa-19. Øvrige baner, som dækker lokalbaner, S-tog, metro og letbaner steg 41,0 procent i 2022, hvilket svarer til 66 millioner passagerer, hvilket ud over en normalisering efter corona-tiden også skyldes åbningen af Odense Letbane, der åbnede 28. maj 2022 med 14 kilometer banenet og 26 standsningssteder.

 

Åbningen af Odense Letbane betød, at antallet af passagerer, som tog letbane i 2022, steg med 120,1 procent til knap 9 millioner passagerer. Påvirkningen af passagertallet ses tydeligt, når man ser på kvartalstallene for passagertallet for letbane. Her ses det, at passagertallet i tredie og fjerde kvartal 2022 var omtrent dobbelt så høje som i årets første to kvartaler. (Kilde og grafik: Danmarks Statistik)Passagertal Statistik Tog og jernbaner