NYHEDER 28. JAN 2023 KL. 15:00

Flextrafik supplerer den kollektive trafik

Af: Redaktionen

Udover den traditionelle kollektive trafik som busser og tog, har alle nordjyder mulighed for at benytte flextrafikken i form af Flextur og Plustur. Alle kan bestille en Flextur fra én adresse til en anden, mens en Plustur er tilbringertrafik fra en specifik adresse og til nærmeste knudepunkt. Flextur supplerer bus og tog og er især velegnet, når den traditionelle rutebundne kollektive trafik ikke dækker tilstrækkeligt, mens Plustur sikrer adgang til den kollektive trafik, hvis du har langt til nærmeste stoppested.


På trods af en meget høj kundetilfredshed er der dog stadig for få, der kender til muligheden med Flextrafik og derfor intensiverer Nordjyllands Trafikselskab (NT) nu sit fokus på området.

NT har iværksat konkrete tiltag som f.eks. en ny selvbetjening, mens et ensartet takstsystem på tværs af produkter og kommunegrænser trådte i kraft d. 15. januar 2023.

NT har gennemført en række andre tiltag. Heriblandt nyt design på Flextrafik- køretøjerne, så de er letgenkendelige og matcher busserne, etablering af de såkaldte knudepunkter, hvor man nemt og hurtigt kan skifte til og fra Flextrafik, og lancering af Plustur, der transporterer kunderne mellem en adresse og nærmeste knudepunkt, hvorfra der er forbindelse til bus eller tog.

På den måde er Flextrafik en fast integreret del af den kollektive trafik. Flextrafik er åben for alle. En udfordring i forhold til at få flere nordjyder over i Flextrafik er dog, at alt for få nordjyder er opmærksomme på, at de har mulighed for at benytte fleksible transportløsninger:

- Vi hører om mange nordjyder, der har set vores Flextrafik-køretøjer på vejene og tror, at de udelukkende er til for borgere, der er visiteret af kommunen – for eksempel i forbindelse med lægebesøg, eller hvis man har et handicap. Flextrafik er ikke kun for de visiterede borgere eller for kunder med særlige behov. Derfor er det vigtigt for os at gøre opmærksom på, at løsningen faktisk er åben for alle nordjyder, siger Mette
Henriksen, chef for Kunder & Salg i NT, og tilføjer:

-Derfor arbejder vi hele tiden på at udbrede kendskabet til Flextrafik og informere om mulighederne for at benytte løsningerne.

Mere Flextrafik i fremtiden
Mere kørsel med fleksible produkter som Plustur og Flextur er sammen med forbedrede knudepunkter og flere expresbusser hovedelementerne i projektet Fremtidens Kollektive Trafik, som NT har i høring i perioden frem til d. 8. marts 2023. Formålet med projektet er at øge antallet af kunder i den kollektive trafik inden for rammerne af den nuværende økonomi, som er udfordret af faldende passagertal og stigende energipriser.Flextrafik Mobilitet Trafikinformation