NYHEDER 31. JAN 2019 KL. 15:23

Fordelagtigt tilbud sikrer den grønne omstilling i Esbjergs busser

Af: kollektivtrafik

Der kommer et nyt navn på siden af busserne i Esbjerg, når Tide Bus Danmark til sommer overtager driften fra Arriva. Samtidigt står Esbjerg Kommune til at spare flere millioner kroner på det nye udbud på byens bustrafik. Det kan være med til at sikre, at der kommer til at køre grønnere busser allerede fra 2021

- Vi kender Tide Bus som en god og stabil samarbejdspartner, der har været operatør hos os i mange år, siger Lars Berg, der er direktør for Sydtrafik.

Sydtrafik varetager udbud og planlægning af busdriften i den jyske del af Region Syddanmark, og de har sammen med Esbjerg Kommune været med til at sammensætte et lidt anderledes udbud, der kun løber over to til fire år.

- Esbjerg Kommune og Sydtrafik vurderede sammen, at man ikke var klar til en grøn omstilling allerede i år, men vi ønskede samtidigt ikke at vente de seks til otte år, som et normalt udbud løber over. Løsningen blev dette korte udbud, hvor vi ændrede på nogle parametre som for eksempel bussernes maksimale alder, siger Lars Berg.
 
Den markante besparelse i forhold til tidligere kan både findes i de ændrede betingelser i kontrakten, og i en generel effektivisering af den kollektive trafik i Esbjerg.

- Den store gentænkning af bybustrafikken, der blev gennemført for et par år siden, er nu kørt godt ind, og busselskaberne kan også se værdien af effektive ruter, hvilket jeg forventer er en del af grunden til den markante besparelse. Det er jeg rigtig glad for, siger Søren Heide Lambertsen (S), der formand for Teknik og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune.

Nødvendigt med grønnere busser
Resultatet blev et tilbud, som sparer Esbjerg kommune i omegnen af 16 millioner over en to-årige periode - penge, der så kan investeres i fremtiden.

Teknik & Byggeudvalget har ad flere omgange drøftet mulighederne for at indføre grønne busser i hele kommunen. Fredag d. 18. januar vedtog udvalget en udbudsstrategi, der lægger op til udbud af busdrift med el-busser og biogasbusser i hele kommunen.

- Det vil bringe Esbjerg kommune i front med hensyn til omstilling til grøn energi, siger Søren Heide Lambertsen.
 
Kontrakten med Tide Bus Danmark er sat til at udløbe medio 2021, men kan om nødvendigt forlænges et år ad gangen i to år.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE