NYHEDER 11. MAJ 2023 KL. 13:37

Fransk tog-producent er klar til at skifte spor fra projekt til produktion

Af: kollektivtrafik

For to år siden indgik DSB og den franske Alstom-koncern en aftale om. at Alstom skulle levere 100 elektriske togsæt i årene 2025-2029. Designprocessen er nået så langt, at Alstom har bygget en 1-1 skalamodel af de nye tog - IC5-tog - som de hedder i DSB's version. Når designet om kort tid bliver endeligt låst fast, er IC5-togene klar til at komme i produktion


Den samlede investering i de nye togsæt beløber sig til over 20 milliarder danske kroner, når man tager det forventede antal togsæt og vedligehold af dem i betragtning. DSB peger på, at de nye IC5-tog er en forudsætning for at kunne få fuldt udbytte af de store infrastrukturprojekter på jernbanen, der gennemføres i disse år - eksempelvis elektrificeringen og nye signaler.

Det nye IC5-tog er bygget op omkring produktionsplanformen Coradia Stream, der allerede er i passagerdrift i blandt andet Italien og Holland. Der er dermed tale om en afprøvet togplatform, der har kørt på de europæiske jernbaner i flere år. I IC5- udgaven er Coradia Stream tilpasset teknisk til danske krav og tilpasset danske designtraditioner. 

Én til én-modellen - en såkaldt mockup af det kommende DSB-tog - er udstyret med sæder, borde og øvrigt interiør. 

Formålet med mockuppen er at sikre togets funktionalitet og design over for forskellige interessentgrupper, eksempelvis brugere med nedsat mobilitet. Derudover kan mockup'en bruges til at forberede uddannelsen af DSB’s personale og helt generelt vise passagerne, hvad de kan se frem til i det færdige tog. 

DSB fremhæver, at det har været en hovedprioritet at sikre komfortable siddepladser, og at indretningen inviterer til, at kunderne både kan slappe af og arbejde undervejs. Der er god bordplads, stolene kan lænes tilbage, og sæderne har individuelle armlæn, læselys og strømudtag. 

IC5-toget har desuden flere infoskærme, end i DSB’s nuværende tog. For passagerne betyder det, at der bliver bedre mulighed for information om toget og trafikken. 

Der kan stadig blive ændret mindre ting i IC5-toget, inden designet om kort tid bliver helt låst, men detaljegraden i mockuppen er stor, og giver et godt indtryk af, hvad kunder og ansatte kan forvente af de endelige færdigbyggede IC5-tog.

IC5-togene skal erstatte IC3, IC4, IR4 og Øresundstogene, som udfases løbende, og det vil køre som både InterCityLyn-, InterCity og regionaltog.

Alstom stiller mockuppen til rådighed for DSB efter aftale, og det er forventet, at den vil stå i København frem til 2025.


Fakta om IC5:

  • DSB har i april 2021 indgået kontrakt med Alstom om leverance af 100 togsæt i årene 2025-2029. IC5 skal erstatte IC3, IC4, IR4 og Øresundstogene, som udfases løbende, og det vil køre som både InterCity-, InterCityLyn- og regionaltog
  • Alstom har indgået kontrakter om levering af Coradia Stream-tog til jernbaneselskaber over det meste af Europa. Tilsammen har jernbaneselskaber i Tyskland, Holland, Luxemburg, Italien, Spanien, Rumænien og Danmark lagt ordrer på næsten 900 togsæt
  • IC5 vil have en tophastighed på 200 km/t og have el-motorer på samlet 7.950 hk (IC3 har dieselmotorer på samlet 1.870 hk)
  • De første IC5-tog forventes leveret i 2025 og derefter løbende frem mod 2029, hvor alle 100 IC5-tog skal være leveret. Toget er bygget på Coradia Stream-platformen og DSB har døbt toget IC5, fordi det har fem vogne, og fordi navnet ligger i forlængelse af IC3 og IC4
  • Materialerne i de nye IC5-tog er hentet i dansk designtradition og byder blandt andet på lys ask og sædestof med høj andel af uld, som gør at sæderne undgår miljøskadelig overfladebehandling. Alle produkter og materialer er miljømærkede og op til 96% af toget kan genanvendes
  • IC5-toget har fem vogne med 300 siddepladser. Flere af vognene har lav indstigning, der er gode flex-områder til cykler og barnevogne og endnu flere pladser til opbevaring af bagage end i de eksisterende tog. Endelig har hvert togsæt tre toiletter, hvoraf ét af dem er kørestolsvenligt

 Tog og jernbaner